Flere enn 60 forslag til nytt kommunevåpen

Det har kommet inn flere enn 60 forslag til nytt kommunevåpen utformet av innbyggerne. Nå kan du se forslagene.

Tidligere i år ble innbyggerne i Skedsmo, Fet og Sørum invitert å komme med innspill til nytt kommunevåpen for Lillestrøm kommune. Ved fristens utløp, 25. februar, hadde det kommet inn over 60 ulike forslag.

-Det har kommet inn bra med forslag, og mange er nytenkende. Noen har gått seriøst inn for oppgaven, mens andre har laget festlige vrier, sier Heidi Nyhus som er leder for den politiske arbeidsgruppen som arbeider med identitet og symboler.

I det videre arbeidet foreslås det at det skal velges ut seks til ti forslag, inkludert ett eller flere av dagens kommunevåpen. Forslagene som går videre skal rentegnes av profesjonelle om nødvendig for deretter å legges ut til en rådgivende nettavstemning. Det tas sikte på at nytt kommunevåpen skal være bestemt til sommeren 2018.

Saken skal behandles videre i fellesnemndas møte 14. mars 2018.