Født i 1963 eller senere? Da får du ny pensjonsordning

Er du født i 1963 eller senere, vil du fra 1.1.2020 få pensjon etter nye regler. Da vil du også komme inn under den nye Avtalefestet pensjonsordningen (AFP).

Det skal lønne seg å jobbe lengere og det skal bli enklere å skifte mellom jobb i offentlig og privat sektor. Det er bakgrunn for endringene i pensjonsordningen som blir bedre tilpasset folketrygden og AFP i privat sektor.

Hans Olav Lahlum forklarer hva som er nytt i offentlig tjenestepensjon from KLP on Vimeo.

Hvordan beregnes pensjonen din etter 2020?

 • De som er født i 1963 og senere, får ny pensjonsordning.
 • De som er født i årene 1954 til 1962 beholder pensjon etter dagens regler.
 • De som er født i 1953 eller tidligere beholder gamle regler for pensjon og folketrygd.

  Det blir lønnsomt å jobbe lengere

  Med dagens pensjonsordning har du økonomisk lite igjen for å være i jobb etter at du har full opptjening, som er 30 år. I den nye ordningen vil alle år du er i arbeid fram til du fyller 75 år, gi deg økt pensjon. Du kan ta ut pensjon fra du er 62 år og i tillegg jobbe ved siden av, uten at pensjonen blir redusert. Pensjonen din blir høyere jo lengere du er i arbeid og venter med å ta ut pensjon.

  I den nye pensjonsordningen tjener du opp pensjonen som en andel av lønnen og den vil også være uavhengig av folketrygden. Det vil si at vårt pensjonsselskap (KLP) ikke skal trekke deg for ytelser du får ifra folketrygden, slik det gjøres med dagens regler.

  Spørsmål til pensjonsordningen kan rettes til:

  Aina Vaslestad Telefon: 66938091 Epost: ainvasl@skedsmo.kommune.no