Har du barn i skolefritidsordning?

For flere vil det bli endringer i dagens tilbud.

Kommunestyret vedtok torsdag rammer for SFO-tilbudet i Lillestrøm kommune. Disse gjelder fra 1. januar 2020. Det er et viktig prinsipp at hele kommunen skal ha like betingelser, og det vil bety endringer for flere.

Her er de viktigste endringene:

Tilbudstyper

  • Fast ordning med 1, 2, 3, 4 eller 5 dager per uke.
  • Delt måned - plassen kan benyttes to hele uker i løpet av en kalendermåned.
  • Enkeltdag - det er i spesielle tilfeller anledning til å kjøpe enkeltdager etter avtale med SFO.

Dette betyr at det ikke lenger tilbys en timebasert ordning, slik det gjøres i Sørum i dag.

Redusert betaling

Hustander med lav inntekt kan få redusert oppholdsbetaling. SFO skal ikke koste mer enn seks prosent av husstandens inntekt. Dette er søknadspliktig.

Les vedtekter for skolefritidsordningen i Lillestrøm kommune (laster ned pdf)

Prisen på SFO-plass vedtas i budsjettet. Budsjettforslaget er offentliggjort og der kan du lese om gebyrer og priser. Budsjettet behandles av kommunestyret i Lillestrøm den 17. desember.

Kommunen vil være fleksible i den videre prosessen, når det gjelder søknader og oppsigelser.