Helse- og mestring med stor investering på IT-siden

Lillestrøm kommune skal bygges opp som en ny kommune. Dette betyr blant annet at all programvare og IT-systemer må ut på anbud og anskaffes. Helse og mestring har nylig signert avtale med Tieto, som er Nordens største IT-selskap, om levering av Gerica for helse- og omsorgstjenestene. I prosjektperioden er det foreløpig satt av ca. 50 millioner til innkjøp av ulik programvare og IT-systemer innenfor tjenesteområdene.

itkontrakt helse og mestering Torbjørn Pedersen, Nina Østnes, Håvard Resløkken fra Tieto, Anne Svendsen, Bjørg Torill Madsen, Jorunn Såtvedt, Linda Solheim.

– Gerica skal bidra til å systematisere og effektivisere alle våre helse- og omsorgstjenester. Som metode har vi brukt «brukerreisen». Den identifiserer alle stadiene i levering av en tjeneste, fra den saksbehandles til bruker får den. Ved å se på og analysere de enkelte stadiene kan en se hvordan de best kan håndteres for å få en mest mulig effektiv drift og god pasientsikkerhet, sier direktør for helse og mestring Bjørg Torill Madsen.

Programvaren som kommunen nå anskaffer er et mer omfattende IT-system enn noen av kommunene har i dag. Den ivaretar alle tjenester innenfor helse- og omsorg og vil gi en bedre styring av ressurser mot behovene til brukerene. Mobile løsninger blir blant annet et viktig verktøy for å koble personell mot brukere, både når det gjelder uforutsette og faste oppdrag.

Omfattende kursvirksomhet

Fet og Sørum får Gerica på plass i løpet av mars/april, mens Skedsmo, som i dag bruker en tidligere versjon av Gerica, skal oppgradere sin programvare. Som følge av innføringen vil det bli en omfattende kursvirksomhet for ansatte i 2019. Overgangen til ett felles system skjer ved sammenslåingen 1. jamuar 2020.

Dette er et omfattende prosjekt som startet høsten 2017, og som nå går inn i en ny fase. Det har vært ca. 30 ansatte fra de tre kommunen som har deltatt i prosjektet. Ca. 4000 ansatte innenfor helse- og mestring vil over tid ta systemet i bruk og det skal da ivareta 12-13.000 brukere i den nye kommunen.

Flere store ivesteringer

Av andre større investeringer på IT-siden kan nevnes nytt økonomi-, lønn,- og HR-system. Nye løsninger innenfor oppvekst-, og sak/arkiv-system er også på trappene. Lillestrøm kommune er også i gang med å planlegge innføring av Workplace, som er en intern kommunikasjonskanal som bygger på samme funksjonalitet som Facebook. Ved sammenslåingen får kommunen også på plass Ansattportalen. Den vil gjøre det lettere å finne informasjon og utføre arbeidsoppgaver, da den er personlig tilpasset og tilgjengelig på mobil.