Her er forslaget til kommunevåpen

Arbeidsgruppen for identitet og symboler har bestemt seg, og innstiller til fellesnemnda at Stokkebåten skal pryde kommunevåpenet til Lillestrøm kommune.

forslag kommunevåpen lillestrøm kommune

Stokkebåten er valgt fordi den er et viktig nasjonalt funn. Stokkebåten ble funnet i Sørum, og er Norges eldste båt, ca. 2200 år gammel. Den representerer livet på elva, som var en viktig næring i alle de tre kommunen, samt våre vannveier, Glomma, Nitelva, Leira og Øyeren.

Stokkebåten ble uthulet med jernøks, og var dermed høyteknologisk for sin tid. Symbolikken i dette kan overføres til dagens kunnskaps- og innovasjonsmiljøer, samt Lillestrøm kommune sitt mål om å være nyskapende. De tre båtene er i fart og symboliserer at den nye kommunen vil ha fokus på utvikling og vekst inn i framtiden.

Arbeidsgruppens innstilling behandles i fellesnemndas møte, onsdag 19. september på rådhuset i Sørum. Du kan følge behandlingen på nett-tv; lillestrøm.kommune.no. Hvis fellesnemnda følger arbeidsgruppens innstilling, vil det endelige valget av kommunevåpen gjøres av kommunestyrene i de tre kommunene. Endelig valg av nytt kommunevåpen krever at alle kommunestyrene går inn for det samme forslaget.

Skedsmo kommunestyre behandler saken 10. oktober, i Fet 22. oktober, mens Sørum behandler saken 24. oktober.