Hvordan kan du som ansatt møte endringer og utfordringene på veien til ny kommune?

Vi er inne i en spennende og til dels krevende periode hvor mange av oss vil møte endringer i arbeidssituasjonen. Disse endringene vil oppleves ulikt, fra positiv spenning til usikkerhet. Hensikten med foredraget er å få innspill på hvordan vi kan håndtere utfordringene på en god måte. Målgruppen er alle medarbeidere og ledere i Fet, Skedsmo og Sørum som ønsker innspill på hvordan møte endringer og utfordringer generelt og sammenslåingsprosessen spesielt.

Foredraget holdes av lege, psykiater og professor Ingvard Wilhelmsen. Han gir nyttige innspill på hvordan håndtere utfordringer, også i situasjoner hvor utfordringene kan oppleves som store.
Wilhelmsen er kjent som en dyktig og engasjerende foredragsholder, har gitt ut flere bøker, og har vært gjest hos Lindmo på NRK. De aller fleste som ikke har hørt Wilhelmsen tidligere vil si at de har fått med seg nyttige innspill som de kan bruke på mange situasjoner i eget liv, privat eller på arbeid.

Foredraget som holdes 11. januar fra kl. 10.00 - 11.00, blir streamet og vises også i kommunestyresalen i Fet og Sørum. Vi oppfordrer også til felles visning i avdelinger. Du kan også følge sendingen på egen PC. Opptaket vil bli tilgjengelig en uke etter foredraget.

Påmelding til foredraget i kommunestyresalen på Skedsmo rådhus

Ansatte i Skedsmo kan melde seg på via kursportalen, mens ansatte i Fet og Sørum melder seg på ved å sende epost til ketmoha@skedsmo.kommune.no