Hvorfor en større kommune også blir bedre på trygghet

- Fra 2020 er vi i gang. Når noen trykker på trygghetsalarmen etter kommunesammenslåingen, går signalet til responssenteret. Dette vil Lillestrøm kommune drive selv, sier kommunalsjef for Helsetjenester til voksne i Lillestrøm kommune, Hilde Gulli. Hver gang responssenteret får inn en varsling, vil helsepersonell besvare den, og vurdere behovet for hjelp. Hvis det er behov for hjelp er det alltid helsepersonell som rykker ut. Målet for oss er selvsagt det som betyr mest for de som har trykket på alarmen, nemlig er at det skal ta kort tid å få kontakt og hjelp.

trygghetsalarm lillestrom kommune

Hjemmetjenesten gir tjenester til hjemmeboende på bakgrunn av individuelle vedtak. Det kan eksempelvis være hjelp til personlig hygiene, hjelp med medisiner og bistand til å mestre eget liv. Mange av de som får besøk av hjemmetjenesten bor alene, og flere har også trygghetsalarm.

– Ja her holder vi til, sier Hilde Gulli, og jeg er kommunalsjef for Helsetjenester til voksne i Lillestrøm kommune. Hilde åpner døren inn til kontoret som må ha områdets fineste utsikt, trærne tegner seg mot en himmel som svakt skumrer i bakgrunnen.

Nye kommune, flere forbedringer

Hilde er sykepleier med videreutdanning i administrasjon og ledelse, og har tatt masteremner innenfor velferdsteknologi. Det er nettopp mulighetene som skapes mellom ny teknologi og mennesker hun brenner for, velferdsteknologien er et sentralt satsningsområde i nye Lillestrøm Kommune.

– Vi ønsker å bruke det beste fra alle tre kommunene innenfor velferdsteknologi, sier Hilde.

Hilde Gulli lillestrom kommune

Velferdsteknologi som gir mestring av eget liv

Hildes fokus er blant annet å bruke teknologi til å øke tryggheten for hjemmeboende, og legge til rette for egen mestring. Det kan være bruk av GPS som skaper større grad av frihet, eller sengematter med varsling, som sier fra om brukeren ikke har kommet tilbake til sengen etter f.eks. toalettbesøk. En stor nyvinning som allerede er i bruk, er medisindispensere som forteller brukeren når han eller hun må ta medisinene og varsler dersom medisinen ikke blir tatt. Varslingene fra de ulike velferdsteknologiene vil gå til responssentret.

– Det er fascinerende hva vi får til med ny teknologi. Men det jeg gleder meg mest til, er å levere gode tjenester til innbyggerne i Lillestrøm kommune - det er det som betyr noe, sier Hilde.