Nå skal alle fast ansatte innplasseres

Alle faste ansatte skal innen 1. juli innplasseres i Lillestrøm kommune. Innplasseringen vil skje i puljer og det vil bli gitt informasjon når du og din virksomhet står for tur. Leder vil bli orientert særskilt om dette og får et eget ansvar for å informere sine nærmeste medarbeidere.

Her kan du se en informasjonsvideo som gir et overblikk om prosessen med innplassering.

Innplasseringen vil skje på to måter avhengig av om du jobber i stedbundne eller ikke stedbunden tjeneste.

I organisasjonskartet kan du se om din tjeneste er stedbunden eller ikke. Om noe er uklart kan du snakke med din leder.

For deg som jobber i en stedbunden tjeneste vil din nåværende stilling følge deg inn i Lillestrøm kommune. 

Jobber du i en ikke stedbunden tjeneste vil du fra 11.02.-01.03. få komme med ønsker om hvilken avdeling du ønsker å bli innplassert i. Du vi vil få komme med inntil to ønsker. Du kan ikke ønske deg til konkrete stillinger, såfremt det ikke gjelder lederstillinger eller helt nye stillinger. Du vil så få tilbud om ny stilling etter påske. Om du ønsker, kan du få en samtale med din nye leder om tilbudet.

Når Fet, Skedsmo og Sørum slår seg sammen er dette en virksomhetsoverdragelse. Ønsker du ikke å bli med over i ny kommune kan du reservere deg mot dette ved å takke nei til ny stilling. Det er en rettighet du har etter arbeidsmiljøloven. Hvis du gjør dette, opphører stillingen din 31.12.2019, og du vil ikke ha jobb i Lillestrøm kommune. Du vil heller ikke ha rettigheter i den gamle kommunen, fordi den ikke eksisterer lengre.

For å kunne gjennomføre en så omfattende prosess på en effektiv måte har vi utviklet en egen digital løsning, som skal benyttes når tiden er inne for at du skal gjøre ditt valg.

Hvis du ønsker eller har behov for mer informasjon rundt prosessen med innplassering, finner du «Rutiner for innplassering» på ansattsiden.    For ytterligere informasjon kan også HR prosjektstøtte kontaktes på hr@lillestrom.kommune.no