Like veinavn må endres

Nærmere 70 veinavn må endres i Fet, Skedsmo og Sørum når Lillestrøm kommune etableres i 2020. Se om gaten din får nytt navn her.

Bakkeveien i Skedsmo eller Bakkevegen i Sørum? Helleveien i Fet eller Hellaveien i Skedsmo? Furuveien i Skedsmo eller Fet, eller Furuvegen i Sørum? Dette er noen av eksemplene.

Like veinavn skaper forvirring. Og verdifulle minutter kan gå tapt om utrykningskjøretøy ikke kommer frem til riktig adresse. Statens kartverk har også kommet med en anbefaling om at nesten like veinavn bør endres. Etter en gjennomgang er det nærmere 70 veinavn som må endres i de tre kommunene. Nederst i artikkelen kan du se om gaten din får nytt navn.

Kriterier for endring

Følgende kriterier er lagt til grunn over hvilken kommune som må endre veinavn: - Antall adresser som hører til veien - Antall bedrifter i veien - Lokal tilknytning - Område med temanavn - Om veien fortsetter til en kommune som ikke omfattes av sammenslåingen

Vil be om innspill til nye navn

Boligeiere som blir berørt av navneendringene vil få tilsendt et høringsbrev. Via hjemmesiden til Lillestrøm kommune kan alle innbyggere komme med sine forslag til nye veinavn. Dette skjer i løpet av juni. Deretter vil alle forslagene bli oversendt til Språkrådet som kommer med sin anbefaling. Deretter vil navnendringene behandles lokalt i de tre kommunene.

Her er veinavnene som må endres

Nesten like veinavn

 • Balders vei i Fet og Baldervegen i Sørum Forslag: Fet endrer grunnet flere boenheter knyttet til veinavnet i Sørum.

 • Bergliveien i Skedsmo og Berglyvegen i Sørum Forslag: Sørum endrer grunnet flere boenheter knyttet til veinavnet i Skedsmo.

 • Bråteveien i Skedsmo, Bråtenveien i Fet og Bråtevegen i Sørum Forslag: Sørum og Fet endrer grunnet flere boenheter knyttet til veinavnet i Skedsmo.

 • Flaenveien i Skedsmo og Fladenveien i Fet
  Forslag: Fet endrer grunnet historisk forankring, og flereboenheter knyttet til veinavnet i Skedsmo.

 • Frøyas vei i Fet og Frøyavegen i Sørum Forslag: Sørum endrer grunnet flere boenheter knyttet til veinavnet i Fet.

 • Hellaveien i Skedsmo, Helleveien i Fet og Hellavegen i Sørum Forslag: Sørum og Fet endrer grunnet historisk forankring, og flere boenheter knyttet til veinavnet i Skedsmo.

 • Løkkeveien i Skedmo og Løkkaveien i Fet Forslag: Fet endrer grunnet flere boenheter knyttet til veinavnet.

 • Nylendveien i Skedsmo og Nylandvegen/Nylennavegen i Sørum Forslag: Skedsmo endrer grunnet historisk forankring i Sørum.

 • Odins vei i Skedsmo og Odinvegen i Sørum Forslag: Skedsmo endrer grunnet flere boenheter knyttet til veinavnet i Sørum.

 • Skolegata i Skedsmo, Skolegata i Fet og Skoleveien i Sørum Forslag: Fet endrer, Sørum og Skedsmo beholder grunnet flere boenheter knyttet til veinavnet i Sørum og Skedsmo. Vi beholder både vei- og gate navnet.

 • Tronerudveien i Skedsmo og Tronrudvegen i Sørum Forslag: Skedsmo endrer, Sørum beholder grunnet flere boenheter knyttet til veinavnet og historisk forankring.

 • Ånnerudveien i Fet og Ånerudvegen i Sørum Forslag: Fet endrer, Sørum beholder grunnet flere boenheter knyttet til veinavnet.

Like veinavn

 • Asakveien i Skedsmo og Asakvegen i Sørum Forslag: Skedsmo endrer grunnet flere næringseiendommer i Sørum.

 • Bakkeveien i Skedmo og Bakkevegen i Sørum Forslag: Skedsmo endrer grunnet historisk forankring, og flere boenheter knyttet til veinavnet i Sørum.

 • Bergveien i Skedmo, Bergveien i Fet og Bergvegen i Sørum Forslag: Skedsmo og Fet endrer grunnet historisk forankring i Sørum.

 • Bjørkelia i Skedsmo og Bjørkelia i Fet Forslag: Skedsmo endrer grunnet tilhørighet til gruppe med veinavn (trenavn). Fet har flest veier med tre i navnet.

 • Borgenveien i Skedsmo, Borgenveien i Fet og Borgenvegen i Sørum Forslag: Skedsmo og Fet endrer grunnet historisk forankring, og flere boenheter knyttet til veinavnet i Sørum.

 • Einerveien i Skedmo og Einerveien i Fet Forslag: Skedsmo endrer grunnet tilhørighet til gruppe med veinavn (trenavn). Fet har flest veier med tre i navnet.

 • Elgfaret i Skedsmo og Elgfaret i Sørum Forslag: Skedsmo endrer grunnet flere boenheter knyttet til veinavnet i Sørum.

 • Engaveien i Skedsmo, Engaveien i Fet og Engvegen i Sørum Forslag: Skedsmo og Sørum endrer grunnet historisk forankring og næring i Fet.

 • Engerveien i Skedsmo og Engerveien i Fet Forslag: Fet endrer grunnet historisk forankring.

 • Eventyrveien i Skedmo og Eventyrvegen i Sørum Forslag: Skedsmo endrer grunnet historisk forankring, og flere boenheter knyttet til veinavnet i Sørum.

 • Fjellveien i Skedsmo og Fjellvegen i Sørum Forslag: Sørum endrer grunnet flere boenheter knyttet til veinavnet i Skedsmo.

 • Fossveien i Fet og Fossvegen i Sørum Forslag: Fet endrer grunnet historisk forankring, og flere boenheter knyttet til veinavnet i Sørum.

 • Furulundveien i Skedsmo og Furulundvegen i Sørum Forslag: Skedsmo endrer grunnet historisk forankring, og flere boenheter knyttet til veinavnet i Sørum.

 • Furuveien i Skedsmo, Furuveien i Fet og Furuvegen i Sørum Forslag: Sørum og Skedsmo endrer grunnet tilhørighet til gruppe med veinavn (trenavn). Fet har flest veier med tre i navnet.

 • Granstubben i Skedsmo og Granstubben i Sørum Forslag: Sørum endrer grunnet tilhørighet til gruppe med veinavn (trenavn). Skedsmo har flere veier med trenavn i dette området.

 • Hagaveien i Skedsmo, Hagaveien i Fet og Hagavegen i Sørum Forslag: Sørum og Fet endrer grunnet flere boenheter knyttet til veinavnet i Skedsmo.

 • Heggelia i Fet og Heggelia i Sørum Forslag: Sørum endrer grunnet tilhørighet til gruppe med veinavn (trenavn). Fet har flest veier med tre i navnet.

 • Holterveien i Fet og Holtervegen i Sørum Forslag: Sørum endrer grunnet historisk forankring, og flere boenheter knyttet til veinavnet i Fet.

 • Huldrefaret i Skedsmo og Huldrefaret i Sørum
  Forslag: Skedsmo endrer grunnet tilhørighet til gruppe med veinavn (Eventyrnavn), og flere boenheter til veinavnet.

 • Husebyveien i Skedsmo og Husebyvegen i Sørum Forslag: Sørum endrer grunnet historisk forankring, Geografi og flere boenheter knyttet til veinavnet i Skedsmo.

 • Industriveien i Skedsmo og Industrivegen i Sørum Forslag: Sørum endrer grunnet flere næringseiendommer i Skedsmo.

 • Jensrudveien i Fet og Jensrudvegen i Sørum Forslag: Fet endrer grunnet historisk forankring, og flere boenheter knyttet til veinavnet i Sørum.

 • Kirkeveien i Skedsmo, Kirkeveien i Fet og Kirkevegen i Sørum Forslag: Sørum og Skedsmo endrer grunnet flere boenheter knyttet til veinavnet i Fet.

 • Kneika i Fet og Kneika i Sørum Forslag: Fet endrer grunnet flere boenheter knyttet til veinavnet i Sørum.

 • Lunderveien i Fet og Lundervegen i Sørum Forslag: Sørum endrer grunnet flere boenheter knyttet til veinavnet i Fet.

 • Meieriveien i Fet og Meierivegen i Sørum Forslag: Fet endrer grunnet historisk forankring og industri.

 • Mølleveien i Skedsmo og Mølleveien i Fet Forslag: Fet endrer grunnet flere boenheter knyttet til veinavnet i Skedsmo.

 • Måltrostveien i Skedsmo og Måltrostvegen i Sørum Forslag: Sørum endrer grunnet lere boenheter knyttet til veinavnet i Skedsmo.

 • Nittebergveien i Fet og Nittebergvegen i Sørum Forslag: Fet endrer grunnet historisk forankring, og flere boenheter knyttet til veinavnet i Sørum.

 • Nordbyveien i Skedsmo og Nordbyvegen i Sørum Forslag: Sørum endrer grunnet lere boenheter knyttet til veinavnet i Skedsmo.

 • Nordlia i Fet og Nordlia i Sørum Forslag: Sørum endrer grunnet flere boenheter knyttet til veinavnet i Fet.

 • Nordliveien i Skedsmo, Nordliveien i Fet og Nordlivegen i Sørum Forslag: Sørum og Skedsmo endrer grunnet lere boenheter knyttet til veinavnet i Fet.

 • Nordvollveien i Skedsmo og Nordvollvegen i Sørum
  Forslag: Sørum endrer grunnet historisk forankring, og flere boenheter knyttet til veinavnet i Skedsmo.

 • Nygårdsveien i Skedsmo og Nygårdsveien i Fet
  Forslag: Fet endrer grunnet historisk forankring, og flere boenheter knyttet til veinavnet i Skedsmo.

 • Ospelia i Skedsmo og Ospelia i Fet
  Forslag: Skedsmo endrer grunnet tilhørighet til gruppe med veinavn (trenavn). Fet har flest veier med tre i navnet.

 • Ramstadveien i Skedsmo og Ramstadveien i Fet
  Forslag: Skedsmo endrer grunnet historisk forankring, og flere boenheter knyttet til veinavnet i Fet.

 • Ringveien i Skedsmo og Ringvegen i Sørum Forslag: Sørum endrer grunnet flere boenheter knyttet til veinavnet i Skedsmo.

 • Rådyrveien i Fet og Rådyrvegen i Sørum Forslag: Fet endrer grunnet flere boenheter knyttet til veinavnet i Sørum.

 • Sandbakkveien i Skedsmo og Sandbakkvegen i Sørum Forslag: Sørum endrer grunnet historisk forankring, og flere boenheter knyttet til veinavnet i Skedsmo.

 • Seljeveien i Skedsmo, Seljeveien i Fet og Seljeveien i Sørum
  Forslag: Sørum og Skedsmo endrer grunnet tilhørighet til gruppe med veinavn (trenavn). Fet har flest veier med tre i navnet.

 • Skogveien i Skedsmo og Skogvegen i Sørum
  Forslag: Sørum endrer grunnet flere boenheter knyttet til veinavnet i Skedsmo.

 • Slettaveien i Skedsmo og Slettaveien i Fet Forslag: Skedsmo endrer grunnet flere boenheter knyttet til veinavnet i Fet.

 • Stasjonsveien i Skedsmo og Stasjonsvegen i Sørum Forslag: Sørum endrer grunnet flere boenheter knyttet til veinavnet i Skedsmo.

 • Strandveien i Skedsmo og Strandvegen i Sørum Forslag: Skedsmo endrer fordi Skedsmo må omadressere område i forbindelse med utbygging. Sørum beholder derfor navnet.

 • Stubben i Skedsmo og Stubben i Sørum Forslag: Sørum endrer grunnet flere boenheter knyttet til veinavnet i Skedsmo.

 • Stubberudveien i Skedsmo og Stubberudveien i Fet Forslag: Skedsmo endrer grunnet flere boenheter knyttet til veinavnet i Fet.

 • Sørliveien i Fet og Sørlivegen i Sørum
  Forslag: Fet endrer grunnet flere boenheter knyttet til veinavnet i Sørum, og stedsnavn på området.

 • Tyristubben i Skedsmo og Tyristubben i Sørum Forslag: Skedsmo endrer grunnet flere boenheter knyttet til veinavnet i Sørum.

 • Tyriveien i Skedsmo og Tyriveien i Fet
  Forslag: Skedsmo endrer grunnet tilhørighet til gruppe med veinavn (trenavn). Fet har flest veier med tre i navnet.

 • Tårnveien i Skedsmo og Tårnvegen i Sørum Forslag: Sørum endrer grunnet flere boenheter knyttet til veinavnet i Skedsmo.

 • Vardeveien i Skedsmo og Vardeveien i Fet Forslag: Fet endrer grunnet flere boenheter knyttet til veinavnet i Skedsmo.

 • Vestbyveien i Fet og Vestbyvegen i Sørum Forslag: Fet endrer grunnet flere boenheter knyttet til veinavnet i Sørum.

 • Villaveien i Skedsmo og Villavegen i Sørum Forslag: Sørum endrer grunnet flere boenheter knyttet til veinavnet i Skedsmo.

 • Vinkelveien i Skedsmo og Vinkelvegen i Sørum Forslag: Skedsmo endrer grunnet flere boenheter knyttet til veinavnet i Sørum.

 • Åserudveien i Skedsmo og Åserudveien i Fet Forslag: Skedsmo endrer grunnet historisk forankring i Fet.

 • Åsveien i Skedsmo og Åsveien i Fet Forslag: Skedsmo endrer grunnet historisk forankring, og flere boenheter knyttet til veinavnet i Fet.