Målet er å gjøre livet bedre for innbyggerne

Nå begynner målene for Lillestrøm kommune å ta form. – Målene er fremtidsrettet og en moderne tankegang skal prege Lillestrøm kommune. Hovedmålet er at livet skal bli bedre for innbyggerne, oppsummerer leder av fellesnemnda, Ole Jacob Flæten.

Det var sist uke at fellesnemnda møttes for å arbeide seg frem til hvilke mål som skal være gjeldene for Lillestrøm kommune.

Under fanene bærekraft, klima og miljø, by- og tettstedsutvikling, hjelpe innbyggerne med mestring gjennom hele livet og være nyskapende er det tanken at Lillestrøm kommune skal bygges.

– Vi må bli enige om hvor vi vil med den nye kommunen. Derfor var det viktig å sette oss noen mål tidlig, sier leder for fellesnemnda, Ole Jacob Flæten. Han trekker også fram bærekraft som et viktig mål fordi det er viktig i alles liv.

Ønsker å være en støttespiller for innbyggerne

Det å legge til rette for kommunens innbyggere er et gjennomgående tema. Under målet, hele livet, heter det at “Lillestrøm kommune skal understøtte innbyggernes mestring i egne liv – i alle livets faser”.

– Det betyr at alt vi driver med som kommune har som mål å gjøre livet bedre for innbyggerne, slik at de kan møte utfordringer på en best mulig måte.

Alle målene er ganske runde i formuleringen om hva man ønsker å oppnå og Flæten sier at det må de være når det er snakk om overordnede mål.

– Løsningene finner vi etter hvert, legger han til.

– Hvordan vil innbyggerne merke disse målene i sin hverdag?

– Det vi håper er at de sørger for at kommunen legger til rette for god livskvalitet i nærmiljøene og at innbyggernes behov blir møtt på en god måte.