Nå bygger vi Lillestrøm kommune

Datoen er 8. juni 2017. Stortinget vedtar at kommunene Fet, Skedsmo og Sørum skal bli til en ny og større kommune fra 1. januar 2020. Med sine 87.500 innbyggere vil det gjøre oss til en av landets største kommuner. Nå er arbeidet i gang med å bygge den nye kommunen.

Å slå sammen tre kommuner til én er en krevende og omfattende prosess. Den første ansatte i Lillestrøm kommune er prosjektleder og kommende rådmann, Trine Myrvold Wikstrøm. Hun har ansvaret for å lede det administrative arbeidet, sammen med fellesnemnda som har det politiske ansvaret frem mot sammenslåingen. Fellesnemnda består av 16 politikere fra de tre kommunene.

Unik mulighet

Å bygge en ny kommune krever en solid laginnsats. Nå er det satt ned en rekke prosjekter som spenner over alle tjenesteområdene. Deres oppgave er å finne og videreutvikle de beste løsningene for den nye kommunen. Per i dag består dette arbeidet av ni administrative delprosjekter og to politiske. Dette er igjen delt opp i rundt 90 arbeidsgrupper.

— De ansatte i de tre kommunene har lang og erfaring med å tilby gode tjenester til innbyggerne og gjør en kjempegod jobb i prosjektarbeidet. Nå har vi en unik mulighet å ta med oss det beste fra de tre kommunene når vi skal bygge Lillestrøm kommune, sier Myrvold Wikstrøm.

Hverdagen blir som før

Hun tror ikke en innbygger vil merke så mye til at de tilhører en ny kommune fra 1. januar 2020.

— I det daglige tror jeg ikke innbyggerne vil merke så mye til det. Vi som innbyggere, har i hovedsak vår identitet og tilknytning til stedet vi bor på, fremfor kommunen vi bor i. Det er i nærmiljøet skolene, barnehagene og mange av de andre tjenestene som kommunen gir ligger, og her vil innbyggere flest ikke merke noen forandring, sier hun.

Kommunesenteret blir i Lillestrøm

Innbyggerne i Fet og Sørum vil merke at kommunesenteret vil være i Lillestrøm. Her vil rådhuset ligge. Ordføreren, rådmannen og store deler av administrasjonen vil sitte der. Noen av de ikke stedbundne tjenestene, som f.eks. barneverntjenesten, vaskeritjenestene, kjøkkentjenestene og noen spisskompetansemiljøer vil bli lokalisert andre steder enn i dag. Det er ikke tatt standpunkt til hvor de forskjellige tjenestene skal lokaliseres ennå.

En attraktiv kommune med sterkere stemme

I tillegg til at kommunesenteret flyttes, mener Myrvold Wikstrøm at innbyggerne vil oppleve en stor og viktig forskjell.

— Lillestrøm kommune vil i kraft av sin størrelse få en større påvirkningskraft og en sterkere stemme mot nasjonale myndigheter. Det er viktig i kampen for å få statlige midler til eksempelvis infrastruktur og kollektivtilbudet i Lillestrøm kommune, sier hun.