Noen råd i en tid med endringer

Omstilling er utfordrende for enhver organisasjon og å bygge en helt ny organisasjon - en ny kommune, er en spesielt stor utfordring. Vi har derfor bedt to ansatte i psykisk helseteam i Skedsmo, Elisabeth Eide Fallet og Lone Løvschall til å sette ord på hva hvordan denne prosessen kan oppleves for oss ansatte.

Livet byr på forandringer for alle. Noen skaper vi selv. Andre må vi finne oss i. Når Lillestrøm kommune etableres er det en omstilling der vi som ansatte må akseptere de endringene kommunesammenslåingen fører til. For mange av oss er det flere ubesvarte spørsmål enn svar akkurat nå. Vi vet at vi har en jobb, men kanskje ikke hvor og om vi får beholde de samme arbeidsoppgavene vi har i dag. En omstilling er med andre ord en usikker prosess. Og som ved alle andre «usikkerheter» er det ulike måter å takle også denne usikkerheten på.

Noen av oss får stadig flere tanker og bekymringer om veien videre. Vi grubler og lurer på hva som vil skje og hvordan det vil bli. Vi kjenner oss slitne og mister gradvis energien. Vi kan bli frustrerte og irriterte. Vi sover dårlig og kjenner en indre uro. Vi tenker på tapet av å miste det kjente, og tror ikke «det nye» vil være positivt for oss. Kanskje har vi fått beskjed om at vi vil bli direkte berørt og vi sliter med å forstå hvordan vi skal klare å omstille oss.

Andre får energi og overskudd av omstillingsprosessen. Vi ser muligheter og fokuserer på endring som noe positivt og en mulighet til å vokse. Vi føler oss heldige som får være med på å bli en større kommune og tenker at det vil oppstå mye nyskapende i prosessen. Kanskje blir vi kjent med nye kollegaer, nye områder av kommunen og blir utfordret til å ta nye arbeidsoppgaver som kan ta oss videre.

Andre igjen forholder seg nøytralt til det de ikke vet og tenker at det man ikke vet med sikkerhet er heller ikke verdt å ta stilling til. Vi velger heller å fortsette å fokusere på de arbeidsoppgavene vi har i dag og tenker at en eventuell endring tar vi når den kommer.

Alle disse reaksjonene er normale. Og det finnes mange flere måter å reagere på enn disse tre. De fleste av oss veksler dessuten mellom ulike reaksjoner. Det er altså mange måter å møte en omstilling på og det må vi huske på når vi treffer kollegaer som kanskje tenker annerledes enn oss selv. Vi mennesker er ulike og håndterer verden ulikt.

Uavhengig av hvor du er i «egen» omstilling, kan det være godt å ha noen gode råd på veien. Bruk de rådene som passer til deg.

  1. Skaff deg informasjon! Er tankene og bekymringene realistiske? Forsøk å forholde deg til det du faktisk vet.
  2. Snakk om det. Vær åpen på hvor du er i «egen» omstilling. Aksepter at andre ikke tenker de samme tankene som deg men bruk hverandre.
  3. Aksepter de tankene du har. Registrer at eventuelle bekymringer og uhensiktsmessige tanker er der, uten å gå inn i di. Tenk at en tanke er en dørselger som ringer på døren – du inviterer vel ikke alle dørselgere inn?
  4. Rydd i tankene og bekymringene dine. Hva er det som haster å gjøre noe med?
  5. Fyll opp «tankebanken» med positive tanker. Du trenger ti positive tanker for å utkonkurrere en negativ, så gjør det som er bra for deg. Beveg deg, spis godt, vær med andre.
  6. Drøft din bekymring med din leder. Er det vanskelig å sortere egne tanker og begrense bekymringene kan det være at du er i behov av hjelp.

Så enkelt, og så vanskelig.

Lykke til!

PS! Vi har i denne sammenheng invitert den anerkjente foredragsholderen Ingvard Wilhelmsen som er lege, psykiater og professor til kommunestyresalen i Skedsmo 11. januar 2019. Foredraget vil også sendes direkte på nett-TV. Hensikten med foredraget er å få innspill til hvordan vi hver og en av oss kan håndtere utfordringene på en god måte. Les mer og meld deg på her.