Ny politisk organisering vil gi bedre tjenester

Modellen for den politiske organiseringen i Lillestrøm kommune er klar. Den bygger på en tverrsektoriell organisering, hvor beslektede tjenester organiseres sammen, i motsetning til den mer sektorvis inndelingen, som har vært mer vanlig i kommunene.

Den politiske modellen ble vedtatt under fellesnemndas møte 6. juni 2018. Den politiske og administrative organiseringen blir dermed tilnærmet lik.

Dermed legges det til rette for mer samhandling, som vil gi grunnlag for en mer effektiv drift og bedre tjenester.

Det blir fire politiske utvalg i tillegg til formannskapet, som blant annet er tillagt ansvaret for kommuneplanarbeidet. De fire utvalgene er:

  • Utvalg for oppvekst
  • Utvalg for helse og mestring
  • Utvalg for miljø og samfunn
  • Utvalg for kultur

Kultur lå lenge inne som en del av utvalg for miljø og samfunn, men ble skilt ut som eget utvalg. Bakgrunnen for dette er et felles kommunestyremøte på Gardermoen tidligere i sommer, hvor kommunestyrene i Fet, Skedsmo og Sørum var samlet. Her tok flere partier og representanter til ordet for et eget utvalg for kultur.

I fellesnemndas behandling av saken 6. juni, understreket flere representanter også viktigheten av satsing på kultur i Lillestrøm kommune, og at det blir best ivaretatt ved å opprette et eget utvalg for dette.