- Politikerne må se hele mennesket

– Politisk må Lillestrøm kommune organiseres slik at politikere ser mer helheten og ikke tenker sektorvis. Det sier Marianne Grimstad Hansen som leder arbeidsgruppen for politisk organisering i Lillestrøm kommune.

Kommunestyrene i Fet, Skedsmo og Sørum var samlet 3. og 4. mai 2018. Hovedtema var politisk organisering og den økonomiske situasjonen for Lillestrøm kommune.

Grimstad Hansen var godt fornøyd at det er en bred enighet blant politikerne å organisere de politiske hovedutvalgene mer tverrsektorielt enn det tradisjonelt har vært gjort i kommunene. Det betyr å bedre kunne arbeide med helheten.

– Jeg er opptatt av at vi skal se hele mennesket og ikke være sektorinndelt i arbeidet vårt. For eksempel skal vi heller se hvordan vi kan rigge tjenestene rundt det enkelte barn. Ikke se barnet som en elev, en som trenger hjelp fra barnevernet eller andre tjenester, sier hun.

Marianne Grimstad Hansen sier at ved å bygge større kommuner, vil det vil kunne gi et bedre tjenestetilbud.

– Vi ser i arbeidet vårt i dag at Lillestrøm kommune vil bli en solid tjenesteyter og gi et mye bedre tilbud til innbyggerne enn det vi tre kommunene klarer å gi i dag, sier hun.

Foruten de politiske diskusjonene på Gardermoen, hadde samlingen til hensikt å bygge en felles forståelse og kultur i arbeidet frem til etablering av den nye kommunen mellom de tre kommunene. Erfaringer fra andre sammenslåinger viser at dette er det særdeles viktig å lykkes med, og en forutsetning for å skape en god kommune.