Tror på gode tjenester

Innbyggerne har tro på at Lillestrøm kommune skal levere gode tjenester viser innbyggerundersøkelsen.

En innbyggerundersøkelse gjennomført av Opinion på oppdrag fra Lillestrøm kommune viser at innbyggerne i Skedsmo, Sørum og Fet har tro på at den nye kommunen vil levere gode tjenester. Samtidig ser vi at et stort flertall, to av tre innbyggere, mener at hverdagen ikke vil endre seg nevneverdig.

forventninger

Prosjektrådmann Trine Wikstrøm forteller at formålet med undersøkelsen var å finne ut om innbyggerne er kjent med sammenslåingen, hva de mener om den og hvordan de ønsker å bli informert om den.

Det har blitt gjennomført telefonintervjuer med et representativt utvalg på 900 personer.

Undersøkelsen forteller at 69 prosent er kjent med kommunesammenslåingen, men samtidig at de yngre (under 30) trenger mer informasjon. Utfordringa er at den samme gruppe er relativt uinteressert i arbeidet.

kjennskap

Til sammen er 39 prosent av de spurte interesserte i arbeidet, mens 29 prosent er uinteressert. Resten havner på «verken eller». Det er også flere som er positive (ganske eller svært) til sammenslåingen. 35 prosent er positive, mens 29 prosent er negative. En av tre er imidlertid ikke engasjert den ene eller andre veien. Wikstrøm mener at dette ikke er overraskende.

positive

– Interesse og engasjement henger sammen med i hvor sterk grad du opplever at ting angår og berører deg. For de fleste vil en kommunesammenslåing ikke merkes i det daglige, da de stedsbudne tjenestene som skoler, barnehager, helsestasjoner og lignende ligger der de ligger, sier hun.

Undersøkelsen skal brukes i det videre informasjonsarbeidet med Lillestrøm kommune. Lokalavis på nett og papir er de kanalene der innbyggerne foretrekker å holde seg oppdatert. En av fire ønsker informasjon via kommunens nettside.

lokalavis

– Vi har mange kanaler selv, men ser av undersøkelsen at lokalavisen og RB er viktig for innbyggerne og vi er også avhengig av et godt samarbeid med avisen også, avslutter prosjektrådmannen.

Hele undersøkelsen