Ungdommen forteller: Håper på flere tilbud og muligheter

Hva er forventningene til framtidas innbyggere i Lillestrøm kommune? Vi tok en prat med tre ungdommer.

Fellesnemnda bestemte i april at Fellesnemnda Ung skulle opprettes. Dette er en videreføring av Barn og unges kommunestyre, og vil være de unges stemme inn i den politiske prosessen. Seks representanter fra hver kommune, til sammen 18, skal danne Fellesnemnda ung.

– Hvis du har vært på et møte i Barn og unges kommunestyre så ser du engasjement. De er så flinke. Jeg gleder meg til resultatet av dette, sa leder for Fellesnemnda, Ole Jacob Flæten, etter at vedtaket ble gjort.

I mai samlet en rekke ungdommer seg i Skedsmo for å jobbe med verdier for Lillestrøm kommune. Vi tok derfor en prat med Idun Dragland (16) fra Skedsmo, Laura Shorsj Ali (15) fra Fet og Joachim Nordhus Strandquist (16) fra Sørum om hvordan de tror det blir i Lillestrøm kommune.

– Det kommer nok til å bli en utfordring i starten, men det kommer til å gå fint etter hvert. Hvis man får til et samarbeid så blir det bra, sier Laura.

Ungdommene er enige om at de tre kommunene er svært forskjellige nå, så de er spente på resultatet.

– Jeg håper det gir oss flere muligheter. For eksempel et felles fritidshus, sier Idun.

– Ja, man kan finne flere med like interesser i en større kommune og få nye venner. Det er mange fine folk i de tre kommunene, legger Joachim til. Han håper i tillegg på flere tilbud ved at det dannes et felles idrettslag.

Alle tre ser at det kan være utfordrende å slå sammen kommuner på grunn av forskjellige miljøer og forskjellige måter å gjøre ting på. Det kan gjøre at man blir litt skeptiske til hverandre. Joachim innrømmer at han er litt skeptisk til hvor mye makt Skedsmo kommer til å få på grunn av størrelsen.

– Det kan være negativt for oss i Sørum, men hvis vi føler noe er urettferdig kan vi komme med våre meninger gjennom Fellesnemnda Ung, sier han.

Laura på sin side tror at det vil være positivt for Fet å bli en del av en større kommune, fordi de er såpass små i utgangspunktet.

Det viktigste, slik de ser det, er at man respekterer hverandre.

– Vi må åpne døren for andre ideer. Det kan være at Skedsmo har en annen måte å gjøre ting på, eller andre ideer, enn Sørum. Og motsatt. Det må man respektere, sier Joachim.

Idun mener at hvis man er åpne kan man fjerne de dårlige sidene og gå videre med de positive kvalitetene. Det er ikke bare kommunen som blir større. Også Fellesnemnda Ung blir større enn det de er vant til fra BUK (Barn og unges kommunestyre).

– Med flere mennesker som snakker sammen så blir det lettere å bli hørt, mener Joachim.

– Men alle skal bli hørt, avslutter Idun.