Verdier for Lillestrøm kommune vedtatt

Tillit, nyskaping, inkludering. Dette er de tre verdiene som skal danne verdigrunnlaget i Lillestrøm kommune.

Ved å spørre ansatte, barn og unge og politikerne har man kommet fram til de tre verdiene som skal definere Lillestrøm kommune. Gjennom en ansattundersøkelse, flere workshops og nå politisk behandling har man landet på verdiene tillit, nyskaping og inkludering. Disse verdiene er også i tråd med de målene som er vedtatt for Lillestrøm kommune.

Verdiene må forplikte

Direktør for organisasjon og utvikling i Lillestrøm kommune, Anne Vibeke Hellandsjø, sier at det som er viktig framover er at disse verdiene betyr noe konkret. At det oversettes til forpliktende handlinger. For dette er verdier som skal fungere både internt og eksternt.

Politikerne var klare på at disse verdiene også gjelder for dem. – Disse verdiene vil utfordre oss og møte oss stadig vekk. Vi bør holde dem høyt og bruke dem i vårt daglige virke, sa Jørgen Vik under behandlinga.

Skal jobbe videre med verdiene

Anne Vibeke Hellandsjø sier at ledergruppa nå skal sette seg ned og lage lederprinsipper basert på disse verdiene. Dette er også noe de ansatte skal jobbe med når det gjelder deres rolle mot innbyggeren. – Hvis disse ordene skal få en betydning må du gjøre dem til dine. Hva betyr tillit i møte med innbyggeren? Hva betyr nyskaping når det gjelder hvordan vi leverer tjenester til innbyggeren? Hva betyr inkludering for hvordan vi forholder oss til hverandre? Alle må ha et bevisst forhold til hvordan man oppfører seg og hva de verdiene vi har vedtatt faktisk betyr. Vi skal ha en kultur som bygger på disse tre verdiene, sier Hellandsjø.