- Vi har satt innbyggere i sentrum

Organiseringen av Lillestrøm kommune bidrar til å tenke helhet rundt tjenestene. Målet er gode tjenester til innbyggerene.

Fellesnemnda vedtok onsdag 14. mars overordnet administrativ organisering.

–Nå har vi vedtatt hvordan vi skal organisere administrasjonen på toppen. Det er viktig fordi den sier noe om retningen vi ønsker å gå. Når vi får ansatt ledere for de tre tjenesteområdene som er valgt, skal vi sammen tegne resten av organisasjonen, sier prosjektleder og rådmann for Lillestrøm kommune, Trine Myrvold Wikstrøm.

Den valgte modellen består av tre overordnede tjenesteområder:

  • Oppvekst: Får ansvaret for grunnskole og barnehage, samt barne- og ungdomstjenester som barnevern, PPT og helsetjenester for barn og unge.

  • Helse og mestring: Tjenesteområdet for helse og mestring vil blant annet få ansvaret for sosiale tjenester og NAV, helsetjenester for voksne, bo- og behandlingssentre, hjemmebaserte tjenester, rus og psykisk helse og tildelingskontor.

  • Kultur, miljø og samfunn: Tjenesteområdet for kultur, miljø og samfunn vil få ansvar for kultur, miljø og klima, by- og stedsutvikling, plan og byggesak, tekniske tjenester, eiendom og næring.

orgLK

Les saken om administrativ organisering

Se video fra møtet

Forslaget fra prosjektleder og rådmann som fellesnemnda vedtok, har vært gjenstand for en omfattende prosess. Den har involvert ledergruppene og de tillitsvalgte i de tre kommunene, som blant annet sett på hvordan en rekke andre større kommuner har organisert seg.

Tre mål har vært førende for prosessen, sier Myrvold Wikstrøm:

–Organiseringen skal bidra til en effektiv styring, bedre samhandling og samtidig være kostnadseffektiv. Dette tror jeg bestemt vi vil oppnå, da vi får en tett ledergruppe som vil være i stand til å jobbe godt med utvikling, strategi og innovasjon. Målet er kostnadseffektive tjenester av god kvalitet, sier hun.