Workplace for alle ansatte i Lillestrøm kommune

Workplace er en sosial, intern kanal for samarbeid, erfaringsutveksling og kommunikasjon mellom ansatte på tvers av og innenfor alle avdelinger, faggrupper og virksomheter i Lillestrøm kommune.

Med Workplace får man informasjon, blir kjent med hverandre, diskuterer, deler og sprer kunnskap og erfaringer. Sammen bidrar vi til at dette blir en levende og lærerik møteplass som løfter fagkunnskap, kompetanse, dialog og godt samarbeid.

Når blir Workplace lansert?

  • Fra 4. desember 2018: Utvalgte piloter tar kanalen i bruk
  • Fra 4. februar 2019: Alle ansatte i Lillestrøm kommune har tilgang til Workplace.


Spørsmål og svar

  • Logge inn

Bruk linken du mottok i invitasjonseposten. Det er kun via denne eposten du kommer til din profil. Hvis du ikke har mottatt invitasjonsepost, oppretter en sak med IKT brukerstøtte:brukerstotte@lillestrom.kommune.no

  • Hvor finner jeg Workplace?

For PC, gå til https://workplace.facebook.com/ For mobil og nettbrett laster du ned Workplace og Workplace Chat fra:

Google Play. Workplace på Google Play Workplace chat på Google Play eller Appstore: Workplace på App store Workplace chat på App store

  • Hvorfor trenger vi et nytt kommunikasjonsverktøy?

Vi trenger et felles verktøy hvor vi når alle ansatte i de tre kommunene på samme tid og vi ønsker å bygge en ny felles kultur på tvers av de eksisterende kommunene. Ikke minst ønsker vi å bli kjent med nye kollegaer. Workplace gjør det lettere å kommunisere med kollegaer via chat, grupper og innlegg som flere kan se. Løsningen gjør at allerede nå kan alle ansatte i de tre kommunene kommunisere med hverandre enten ved bruk av på PC eller om du er på farten, med mobil.

  • Hva skal Workplace ikke brukes til?

Workplace skal ikke brukes til saksbehandling eller deling av personsensitiv informasjon. Saksbehandling skal fortsatt foregå i fagsystemene, slik at vi sørger for korrekt arkivering og personvern. Workplace er et arbeidsverktøy. Vi deler derfor ikke personlige eller politiske innlegg her. Kommunenes regler for arkivering, datasikkerhet, personvern og etiske retningslinjer gjelder her som i andre kanaler.

Ja, for eksempel innenfor ditt fagområde. Da blir du administrator for gruppen. Husk å sjekke om det allerede finnes en gruppe med samme tema. Da er det unødvendig å opprette enda en gruppe.

  • Hva er forskjell på åpne og lukkede grupper?

I åpne grupper kan alle medarbeidere bli medlem og alle kan se hva som legges ut der. I lukkede grupper må administrator godkjenne medlemskap. Lukkede grupper er imidlertid søkbare for alle, og man kan se hvem som er medlem, men ikke hva som er publisert i gruppen.

  • Hva innebærer nyhetsoppdateringen?

På startsiden din samles oppdateringer fra alle gruppene som du er medlem av. Du vil her se alle oppdateringene og kommentarer fra dine nærmeste kolleger. Du kan når som helst scrolle deg gjennom denne nyhetsoppdateringen (som du gjør på nettaviser).

  • Hva er chat-funksjonen?

I «Work Chat» kan du ha direktesamtaler men én eller flere samtidig, som tekst-, lyd- eller video-samtale.

Retningslinjer og brukerveiledning

Hvis du har flere spørsmål om Workplace, ta kontakt: