Private tilrettelagte boliger der kommunen har tildelingsrett

Kommunen har tildelingsrett ved kjøp i enkelte borettslag med tilrettelagte boliger.

Disse borettslagene er bygget med finansiering fra Husbanken og kommunen har derfor tildelingsrett. Ved salg av slike boliger avgjør kommunen hvem som kan få kjøpe den.

Vi prioriterer vanskeligstilte og kommunens innbyggere.

Søk om å kjøpe kommunal bolig