Begrenset møtevirksomhet

På grunn av risiko for koronasmitte arrangerer vi ikke fysiske møter for plan-, bygg- og delesaker. Møtene gjennomføres digitalt.

Redusert kapasitet

Byggesak har per i dag redusert kapasitet og virksomheten vil trolig ikke være fullt bemannet før vår/sommer 2021.

Vi garanterer at alle byggesøknader og henvendelser sendt oss vil bli behandlet og besvart, men det vil nok ta litt lenger tid enn du hadde tenkt deg.

Vi beklager situasjonen og gjør det vi kan for at du skal få svar på din sak så raskt som mulig!

Slik kontakter du oss nå i en pågående sak

I pågående saker anbefaler vi på det sterkeste at du henvender deg til din saksbehandler per e-post. Husk alltid å markere e-posten din med saksnummer og gårds- og bruksnummer.

E-posten sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no, med kopi til din saksbehandler. På denne måten vil du få svar selv om din saksbehandler er syk, har permisjon, har ferie eller har sluttet.

Saksbehandler har nå begrenset telefontid, og kan bare nås mandag og torsdag mellom 12.00 og 14.00.

Møter som ikke anses som nødvendige for saksbehandlingen blir ikke prioritert i denne perioden. I denne koronatiden vil vi på Byggesak unngå fysiske møter, så hvis vi skal ha et møte med deg, vil det bli gjennomført digitalt som en videokonferanse (Teams).

Du kan følge med på saken din i vår saksinnsynsløsning

Slik kontakter du oss nå når du har generelle spørsmål

Dersom du har spørsmål som ikke er knyttet til en pågående sak kan du ta kontakt med byggesaksveiledningen, som kan gi deg svar på generelle spørsmål og kort veiledning.

Vi ber om at flest mulig søker bistand hos profesjonelle søkere. Vi bruker mye av vår saksbehandlingskapasitet på ufullstendige eller mangelfulle søknader og dialog med søker før vi begynner å saksbehandle.

Hvis du har spørsmål som går utover det byggesaksvakta kan hjelpe deg med, vil du få beskjed om å sende inn dette skriftlig til postmottak@lillestrom.kommune.no

Redusert bemanning

Byggesak er per i dag underbemannet og kapasiteten derfor redusert. Virksomheten vil ikke være fullt bemannet før i vår/sommer 2021. Samtidig er det for tiden en stor mengde byggesaker.
Saksbehandlerne gjør imidlertid alt de kan for å overholde saksbehandlingsfristene og redusere saksbehandlingstiden. Alle byggesaker som kommer til oss registreres inn som saker i vårt saksbehandlingssystem før det tildeles en saksbehandler og havner i sakskøen.
Vi garanterer at alle byggesøknader og henvendelser sendt oss vil bli behandlet/besvart, men det vil nok ta litt lenger tid enn du hadde tenkt deg. Det er vanskelig å anslå når en sak vil være ferdigbehandlet, men de eldste sakene behandles normalt først.

Frem til vi har full saksbehandlingskapasitet vil saksbehandlerne prioritere saksbehandling fremfor telefonhenvendelser. Det vil derfor kunne være vanskelig å få tak i oss per telefon en periode fremover, og vi oppfordrer deg til å sende en e-post heller enn å ringe.
Du må belage deg på en del ventetid og vi beklager det. Vi jobber kontinuerlig med å øke kapasiteten og sikre at sakene behandles raskest mulig.

Har du prøvd å finne svar på egenhånd?

I de generelle henvendelsene vi får finnes svaret ofte lett tilgjengelig på nett. Det er tid spart for deg og tid spart for oss.

Du kan finne mange svar på våre nettsider.
Her kan du finne frem informasjon selv eller spørre vår chat-robot Lilly.

Du kan også følge saker på postlistene våre (teknisk saksarkiv).

På Direktoratet for byggkvalitets nettside finner du mange typer digitale veiledere. Disse kan fortelle deg hva du kan bygge uten å søke, ofte stilte spørsmål og svar, og aktuelle forskrifter og regelverk med forklaring til de enkelte bestemmelsene. Gå til DIBK.no