Saksbehandlertjenesten

Hjemmetjenesten 

Omsorgsboliger

Pålsetunet omsorgsboliger 906 60 371

Husebyjordet 971 67 102

Lilletorget 995 21 309

Stalsberg omsorgsboliger 971 60 517

Kjerulfsgate omsorgsboliger 481 87 881

Psykisk helse- og rustjenesten

Pedagogisk- psykologisk avdeling (PPA)

Kreftkoordinator

Demenskoordinator

Kommunal akutt døgnplass (KAD)

Vakttelefon -sykepleier 960 92 163
Vakttelefon - lege 960 92 161
Lindrende vakttelefon - sykepleier 64 83 72 20

Kommunale institusjoner/sykehjem

Korttid

Skedsmotun korttidsavdeling

Ansvarshavende sykepleier 992 56 655

Pålsetunet korttidsavdeling

Ansvarshavende sykepleier 908 32 555

Institusjon

Blaker bo- og omsorgssenter

Ansvarsvakt
- avd.Demens 63 86 97 89
- avd. somatikk 63 86 97 80

LIBOS

Ansvarstelefon
- 1.og 2. etasje 991 68 965
- 3.etasje 991 68 965

Pålsetunet bo- og servicesenter

Ansvarstelefon
- avdeling 2 63 88 75 00
- avdeling 3 63 88 75 00

Skedsmotuen bo- og behandlingssenter

Ansvarstelefon:
- post 1 gr.1 908 62 485
- post 1 gr.2 945 08 176
- post 4 64 83 71 30
- post 5 902 65 768

Stalsberg bo- og behandlingssenter

Ansvarstelefon
- avdeling 1 95035142
- avdeling 2 918 55 373
- avdeling 3 95484696 / 64845935

Sørvald bo- og behandlingssenter

Ansvarstelefon
A 94840527
B 94830542
C 47620807

Åråsveien bo- og omsorgssenter

Ansvarstelefon for alle etasjer 95854881

Helsetjenester til barn og unge

Tjenestetorg barn, unge og familier:

 • Tildeling barn og unge (koordinerende enhet):
  905 65 469
 • Fysio- og ergoterapitjenesten barn:
  911 97 034

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten:

 • Lillestrøm helsestasjon, Jordmortjenesten, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten
  63 88 77 80
 • Helsestasjon for ungdom
  66 93 21 61
 • Skedsmokorset helsestasjon Helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten
  63 88 77 80
 • Strømmen/Skjetten helsestasjon Helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten
  63 88 77 80
 • Fet helsestasjon Jordmortj. helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten
  63 88 77 80
 • Helsestasjon for ungdom
  66 93 21 61
 • Sørumsand helsestasjon Jordmortjenesten, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten
  63 88 77 80
 • Frogner helsestasjon, Jordmortjenesten, helsestasjon 0-5 år
  63 88 77 80

Psykisk helse og Familiestøtte:

908 21 722

Oppsøkende ungdomsteam OUT:

469 34 634

Digital samhandling – systemansvarlig/meldingsansvarlig

Akutt uttak av utskrivningsklare pasienter

 

Kommunal legevakt

Helsestasjon- og jordmortjenesten

Kommuneoverlege(r)

Ferieliste/oversikt fastleger

Multidoseapotek