Finn politiske saker

Møtekalender

I møtekalenderen finner du de politiske sakene som blir håndtert av fellesnemnda og andre utvalg.

Der finner du også navn på og kontaktinformasjon til politikere som sitter i utvalgene.

Se møtekalenderen.

Møter i Lillestrøm kommune høst 2019

Hovedutvalg

 • 31. oktober
 • 26.november
 • Formannskap

 • 7. november
 • 26. november
 • 3. desember, heldagsmøte
 • Kommunestyremøte

 • 23. oktober, konstitueringsmøte
 • 21. november
 • 17. desember, heldagsmøte
 • Om fellesnemnda

  Fellesnemnda er et lovpålagt organ, som består av 16 politikere fra Fet, Skedsmo og Sørum. Nemndas oppgave er å forberede, samordne og gjennomføre arbeidet med å etablere og bygge Lillestrøm kommune.

  Fellesnemnda har også ansvar for å utarbeide visjon, verdier og symboler, i tillegg til politisk organisering av den nye kommunen.

  Nemnda har faste, månedlige møter som sendes direkte på nett-tv.

  Se fellesnemndas møter.

  Arbeidet ledes av ordfører i Skedsmo kommune, Ole Jacob Flæten.