Korttidsavdelingene, Kommunal akutt døgnenhet (KAD) og lindrende enhet har egne besøksregler

Om oss

Bruken av Sørum sykehjem skal endres, fra å være et tradisjonelt sykehjem med kort- og langtidsplasser til å gi et variert botilbud for eldre.

Har du ønske om korttidsopphold? Henvend deg til Pålsetunet eller Skedsmotun.

Les mer om tidsbegrenset opphold (korttidsopphold)

Tilbud om dagsenter og terapibasseng vil fortsette som før, men er inntil videre stengt som følge av koronasituasjonen.

Tilbud

Besøkstid

Hos oss er pårørende alltid velkommen!