Vi har følgende besøkstider:

 Vi tar imot besøkende alle dager fra 11.00 til 19.00.

Vi anmoder at besøk foregår i fellesarealer/foajeen/kafeteria eller utendørs.

Kontaktinfo til våre avdelinger:

Når du ankommer, må du skrive deg inn i en besøksprotokoll på aktuell avdeling. Det er viktig at gjeldende smittevernregler følges.

Lindrende enhet og KAD har egne besøksregler, og besøk avtales i forkant.

Du kan ikke komme på besøk hvis du:

  • er syk
  • er i innreisekarantene
  • er i smittekarantene

Les mer om karantene her.

Hvis du får påvist på covid-19 etter besøket, må du opplyse om at du har vært på besøk som en del av smittesporingen. Kontakt også sykehjemmet du har besøkt så raskt som mulig og informer om dette.