Vi har følgende besøkstider:

 Vi tar imot besøkende alle dager fra 11.00 til 19.00.

Vi anmoder at besøk foregår i fellesarealer/foajeen/kafeteria eller utendørs.

Kontaktinfo til våre avdelinger:

Når du ankommer, må du skrive deg inn i en besøksprotokoll på aktuell avdeling. Du kan ikke komme på besøk hvis du er syk.

Lindrende enhet og KAD har egne besøksregler, og besøk avtales i forkant.