Besøk må avtales i forkant:

  • Det er kun ett besøk pr uke pr pasient.
  • Besøket kan vare maksimum 30 minutter. Det tillates kun to besøkende per pasient.
  • Besøkstid er alle dager mellom kl. 14.00 og 18.00.
  • Tidspunkt for besøk må avtales senest dagen før mellom kl. 08.00 og 15.00 med ansvarshavende sykepleier i avdelingen på telefon:
  • Når du ankommer, blir du hentet av personalet og du vil få instrukser om smittevernregler og nødvendige forholdsregler. Vi oppfordrer på det sterkeste til å overholde disse.
  • Lindrende enhet og KAD har særskilte retningslinjer for avdelingen, og besøk avtales individuelt

Du kan ikke komme på besøk hvis du:

  • Er syk
  • Har vært utenfor Norge de siste ti dagene
  • Er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19