Ergo- og fysioterapeutene i kommunen jobber nå tilnærmet som normalt, under forutsetning av at smittevernrutiner kan overholdes. For å overholde nødvendige smittevernrutiner, vil en ansatt ringe for å kartlegge eventuell smitterisiko før hjemmebesøk, kartlegging av bolig, utlevering av hjelpemidler med mer.

  • All gruppevirksomhet er avlyst inntil videre.
  • Privatpraktiserende fysioterapeuter har åpnet igjen for 1-1 konsultasjoner
  • Trening:
    For de som har abonnement på trening er det åpnet igjen. Sjekk med ditt institutt for hvordan dette gjennomføres.

Se helsedirektoratet.no for mer informasjon