Vi vet mange barn og unge i Lillestrøm syns tiden vi er inne i nå er vanskelig. Kanskje tenker du mye på om besteforeldrene dine kan bli syke av Korona? Kanskje har du nettopp fått vite at pappa har mistet jobben og du er urolig for økonomien til familien din? Kanskje er det vanskelig hjemme nå som skolen og fritidsaktiviteter er stengt, eller kanskje du selv føler deg trist eller bekymret?

Du er ikke alene. Vi er på jobb for alle barn og ungdom i Lillestrøm kommune som nå har det litt ekstra vanskelig.

Skolehelsetjenesten og Psykisk helse og familiestøtte i Lillestrøm kommune kan prate med deg i denne spesielle situasjonen vi opplever nå.

Lærere ved skolene har regelmessig kontakt med elevene. Lærer kan kontakte helsesykepleier ved den skolen du er elev ved å informere at du eller foreldrene har behov for en samtale med helsepersonell.

Du kan selv kontakte helsesykepleier på den skolen dere tilhører. Navn og telefonnummer. finner dere på skolenes hjemmesider. Dere kan evt. sende mail til helsestasjonen i det distriktet skolen din ligger. 

Finn din helsestasjon

Trenger du mer hjelp når det gjelder til psykisk helse, kan helsesykepleier hjelpe deg videre til Psykisk helse og familiestøtte. Telefon: 66 93 89 00.

Vi samarbeider slik at alle barn og unge i Lillestrøm skal føle seg ivaretatt i den situasjon vi er i.

I tillegg til oss, treffer du også trygge voksne på Alarmtelefonen til barn og unge på 116 111. Denne telefonen er døgnbemannet.