Dette gjelder familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom skade eller nedsatt funksjonsevne, og der barnet har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester.

Barnekoordinator skal koordinere det samlede tjenestetilbudet rundt familien og bidra aktivt for å ivareta ansvaret kommunen har for oppfølging og tilrettelegging for familien.

Barnekoordinator skal sørge for at familien og barnet får nødvendig informasjon og veiledning om de aktuelle velferdstjenestene, og formidle kontakt og tilvise til velferdstjenester der dette er nødvendig.

I Lillestrøm har vi et eget team fra 15. august som vil ivareta denne oppgaven.
For å søke om barnekoordinator, send inn skjema:

Fyll ut søknadskjema og send inn til oss.

 

Hvis du har noen spørsmål og ønsket å bli kontaktet, send en e-post til Koordinerende enhet barn og unge: kebu@lillestrom.kommune.no