For mange av oss er livet snudd på hodet. Vi vet ikke hvordan de neste dagene blir eller når den kjærkomne hverdagen returnerer. Vi må leve i uvisshet. Isolasjon og karantene kan ha negative konsekvenser på vår psykiske helse. Spesielt hvis isolasjonen trekker ut i tid kan vi bli deprimerte, irriterte, stressa og sove dårlig. Men også vi som verken er i karantene eller isolasjon påvirkes. Vi strever med å tilpasse oss endringene i hverdagen, små som store, og vi påvirkes av å leve i usikkerhet.

Det er flere ubesvarte spørsmål enn svar akkurat nå. Og mangelen på sikker informasjon skaper usikkerhet. Vi vet for lite. Vi har ikke konkret erfaring med dette viruset, og når selv ekspertene sier “vi vet ikke” blir vi enda mer usikre. Hva skal vi gjøre når ikke engang de som burde vite vet?

Vi følger nyhetsbildet minutt for minutt. Vi snakker om korona hjemme, ute og overalt. Samtaler med andre handler kun om korona. Jakten på oversikt og noe som kan gi en fornemmelse av kontroll kan bli en besettelse. Naturlig? Ja. Sunt? Ikke nødvendigvis.

Så hvordan håndterer vi både endringene i livene våre og usikkerheten av alt vi ikke vet? Det vet vi ikke. Men vi vet noe om hva som kan være hensiktsmessig, samlet i åtte råd.

  1. Er tankene og bekymringene realistiske? Skaff deg informasjon men ha et bevisst forhold til hvilke medier du følger. Forsøk å holde deg til sikre kilder som fhi.no og helsenorge.no.
  2. Gjør noe med det du kan gjøre noe med og legg bort det du ikke har noen løsning på. Fokuser på det du kan påvirke. Vil noen konkrete eller praktiske endringer lette på situasjonen?
  3. Aksepter de tankene du har. Registrer at eventuelle bekymringer og uhensiktsmessige tanker er der, uten å gå inn i dem. Om svaret ligger der fremme kan det være nyttig å utsette bekymringene til fremtiden er blitt nåtiden.
  4. Ta “fri” fra fokuset på koronaviruset. Kan du begrense antall nyhetssendinger hver dag? Hva med å sette på en film som handler om noe helt annet? Les en bok. Lær deg å strikke. Finn noe annet å fokusere på.
  5. Tilpass hverdagen til rådene som gis. Det kan være nyttig å “utsette” i stedet for å “avlyse”. Det gir håp og fremtidstro. Husk at det kommer en tid etterpå.
  6. Hold rutinene. Ha en fast døgnrytme og forsøk å skape en normalitet i det unormale. Søvn, mosjon og mat er viktig. Også dersom du skulle bli syk vil dette gjøre deg best mulig rustet til å håndtere viruset.
  7. Snakk om hva du tenker på og bekymrer deg for. Bruk sosiale medier, ring en venn eller en hjelper og bruk hjelpetelefonene. Del også andre opplevelser fra hverdagen.
  8. Fyll opp «tankebanken» med positive tanker. Du trenger ti positive tanker for å utkonkurrere en negativ så gjør det du kan for å fylle på. Det er lov å mimre over gode tider og drømme om fremtiden.

Det er et “vi” i “virus”. Alle påvirkes vi av endringene i hverdagen og av usikkerheten, i en eller annen grad. Men det betyr også at vi står sammen om dette. Og husk, for hver dag som går er vi en dag nærmere slutten av denne krevende tiden.