Koronatelefon

66 93 20 40

  • telefonlinje for medisinske spørsmål om korona
  • Telefonen er bemannet av helsepersonell fra 09.00 til 15.00 på hverdager og 10.00 - 14.00 i helgene.

Koronatesting - bestill time på nett.

Les regler og anbefalinger for Lillestrøm

Information in English about Coronavirus disease

Alarmtelefonen for barn og unge

116 111
På grunn av koronautbruddet så har alarmtelefonen nå døgnåpent. Vi vet også at barn og unge som fra før har mange bekymringer, kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når en krise rammer.
Barn, unge og voksne som er bekymret kan nå ringe hele døgnet. Der møter man profesjonelle voksne som kan hjelpe.

Ring: 116 111
Send sms: 41 71 61 11
E-post: alarm@116111.no

Gravide i Lillestrøm kommune

66 93 21 54
Her kan jordmor i Lillestrøm kommune kontaktes.

Gravide oppfordres til å ringe vedrørende spørsmål om coronavirus og svangerskap. Gravide som går til svangerskapsomsorg på helsestasjonen i kommunen kan også ta kontakt med sin oppfølgende jordmor.

Det kan også sendes e-post og disse vil besvares fortløpende. Oppgi telefonnummer slik at vi kan ta kontakt.
sorum.helsestasjon@lillestrom.kommune.no
fet.helsestasjon@lillestrom.kommune.no
lillestrom.helsestasjon@lillestrom.kommune.no

Vakttelefon psykisk helse

476 84 029 
Åpen mellom 08:00-15:30 på hverdager.

Tilbud til deg som sliter med mildere psykiske helseutfordringer som nedstemthet, bekymringer, stress eller søvnproblemer.

Informasjon til serveringssteder

Informasjon om smittevernspraksis for serveringssteder i Lillestrøm kommune, både ved befaringer og ved råd og veiledning, fra Lillestrøm kommune og Øst politidistrikt.

Hold deg oppdatert - offentlig informasjon

Det er mange som ringer legevakten. Vi ber deg derfor holde deg oppdatert på Folkehelseinstituttet sine nettsider, eller ringe Helsedirektoratets telefon 815 55 015.

Der finner du svar på det meste om viruset.

Helsenorge.no

Se helsenorge.no for informasjon om koronavirus

Informasjon fra Folkehelseinstituttet

Du kan lese oppdatert informasjon om koronaviruset på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet:

Informasjon fra Helsedirektoratet

Veileder for smittevernfaglig og forsvarlig drift i helsevirksomheter med en til en-kontakt 

Helsedirektoratets informasjonstelefon

Informasjonstelefonen er opprettet for å avlaste medisinsk nødtelefon og andre deler av helsetjenesten. Samtidig ber Helsedirektoratet folk om å lese informasjon på nett før de ringer.

Informasjon fra NAV

Koronapandemien går utover mange bedrifter. For enkelte kan det føre til permitteringer av ansatte. NAV er ute med informasjon både til bedrifter og ansatte:

Informasjon fra Kvinneklinikken på Ahus

I forbindelse med utbrudd av koronavirus i Norge blir det endringer i tilbud ved fødebarselavdelingen.

  • Svangerskapskurs og sectio-skole er avlyst inntil videre.
  • Emblasamtaler vil ikke bli prioritert
  • Det vil bli strengere prioriteringer av hvilke gravide som får time på poliklinikken. Partner skal ikke være med på grunn av å begrense besøk på sykehuset
  • I tråd med nasjonale retningslinjer kan fødende få ha med seg en ledsager under fødsel
  • Det blir ikke anledning til å ta imot besøk på barsel – verken av partner/søsken eller andre pårørende
  • Barselopphold gjøres så kort som mulig (inntil 2 døgn ved normal fødsel)
  • Informasjon til fødende