Offentlig informasjon

Hold deg oppdatert med:

Les regler og anbefalinger for Lillestrøm

Informasjon fra NAV

Koronatelefon

 94 00 70 02

  • Telefonlinje for medisinske spørsmål om korona
  • Telefonen er bemannet av helsepersonell fra 09.00 til 15.00 alle dager.

Koronatesting - bestill time på nett.

Vaksinetelefon

  • hvis du har spørsmål om vaksinering 
  • ved avbestilling eller endring av time 

Vi anbefaler at du kontakter oss på e-post da det til tider er ventetid på telefon.

94 00 70 02

 Åpen mandag - fredag 09.00 - 16.00.
Helg og helligdager er den stengt.

Alarmtelefonen for barn og unge

Barn, unge og voksne som er bekymret kan nå ringe hele døgnet. Der møter man profesjonelle voksne som kan hjelpe.

Ring: 116 111
Send sms: 41 71 61 11
E-post: alarm@116111.no

Vakttelefon psykisk helse

476 84 029 
Åpen mellom 08:00-15:30 på hverdager.

Tilbud til deg som sliter med mildere psykiske helseutfordringer som nedstemthet, bekymringer, stress eller søvnproblemer.

Gravide i Lillestrøm kommune

66 93 21 54 - jordmor i Lillestrøm kommune.

Gravide oppfordres til å ringe vedrørende spørsmål om coronavirus og svangerskap. Gravide som går til svangerskapsomsorg på helsestasjonen i kommunen kan også ta kontakt med sin oppfølgende jordmor.

Det kan også sendes e-post og disse vil besvares fortløpende. Oppgi telefonnummer slik at vi kan ta kontakt.
sorum.helsestasjon@lillestrom.kommune.no
fet.helsestasjon@lillestrom.kommune.no
lillestrom.helsestasjon@lillestrom.kommune.no

Kvinneklinikken på Ahus