English version.

Henvendelser til karantenehotellet.

Karantenehotell

Alle som kommer til Norge har plikt til å være i karantene i 10 dager.

Hovedregelen er at karantenen skal gjennomføres på karantenehotell. Dette skal gjøres på første ankomststed i landet og gjelder også norske statsborgere. 

Du kan få unntak fra karantenehotell hvis du kan dokumentere at du er vaksinert eller har hatt covid-19 de siste 6 månedene. Barn slipper karantenehotell når de reiser sammen med personer som er vaksinert eller har hatt korona. Det er bare dokumentasjon som fremvises gjennom pålogging på helsenorge.no som for tiden aksepteres.

Om du kan dokumentere sterke velferdsgrunner kan du søke om unntak fra kravet om å bo på karantenehotell ved innreise til Norge. Du må fremdeles gjennomføre karantene i eget hjem eller på annet egnet sted, selv om du får fritak fra karantenehotell.

Det er ikke opp til den enkelte å booke hotell. 

Ved ankomst til Norge informerer politiet om plikten til å oppholde seg på karantenehotell og, i samarbeid med kommunene som har karantenehotell, orienterer de om hvilket hotell man skal reise til.

Om man blir fraktet til karantenehotellet vil variere fra sted til sted. Noen kommuner organiserer transport, andre ikke.

Se spørsmål og svar om karantenehotell og innreise til Norge på regjeringen.no

Hva koster karantenehotell?

Personer som er på hotellet må betale en egenandel for oppholdet og det er hotellene som tar betalt for egenandelene.

Egenandelen er fastsatt av regjeringen:

 • Egenandelen for privatpersoner over 18 år er 500 kr per døgn.
 • Barn under 10 år er unntatt fra kravet om egenandel når de bor på rom med foresatte.
 • Barn i alderen 10 til og med 18 år skal belastes med halv egenandel, det vil si 250 kr per døgn.
 • Om arbeidsgiver dekker oppholdet er prisen 1500 kr per natt.

Resten av utgiftene vil bli dekket av kommunene som igjen får det dekket av staten.
Det vil være lagt opp måltider på hotellet på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Maten er inkludert i egenandelen.

Generelle regler

 • Opphold deg på karantenehotellet.
 • Unngå nærkontakt med de andre som er i innreisekarantene på hotellet, med mindre du reiser og bor sammen med dem.
 • Ikke benytt kollektivtransport.
 • Unngå steder der det er vanskelig å holde avstand.
 • Bruk munnbind dersom du må bevege deg utenfor rommet.
 • Trenger du tolk kan du få hjelp av kommunens kontaktperson.
 • Det er ikke lov med besøk på hotellet.
 • Du er fri til å avbryte karantenen og returnere til utreisested. Ved fremvisning av gyldig flybillett vil representanter for kommunen bistå deg.

Helsehjelp

Du har rett til øyeblikkelig helsehjelp fra kommunen. Ved akutt behov for helsehjelp må du ringe 113. Om det ikke er akutt får du hjelp fra legevakten. Kontakt legevakten på telefon 116 117. Vanlige regler for egenandel gjelder.

Du har rett på nødvendige helse- og omsorgstjenester. Det er kommunen som har ansvar for disse tjenestene og vil vurdere om du har rett på en omsorgsperson sammen med deg . Om du trenger dette kan du få videre hjelp fra kontaktperson.

Karantene (reisekarantene og ventekarantene)

Karantene betyr at personer som er friske ikke skal ha kontakt med andre. Karantenen varer i 10 dager.

Kommunen gir deg beskjed om at du skal være i karantene fordi:

 • du har vært i kontakt med en person som kan være smittet av korona (nærkontakt)
 • du kommer tilbake til Norge etter å ha oppholdt deg i et annet land, inkludert mellomlanding, eller i et område med mye smitte i løpet av de siste 10 dagene (reisekarantene)

Alle som reiser til Norge må i hovedsak i innreisekarantene på et hotell som er avsatt til dette formålet. Du har selv ansvar for å følge reglene som gjelder for karantene.

Alle i innreisekarantene plikter å ta en PCR-test sju døgn etter ankomst. Kommunen tilbyr personer som oppholder seg på karantenehotell PCR-test etter tre eller sju døgn.

Når du er i karantene gjelder følgende:

 • Du kan være sammen med barn som du bor sammen med til daglig. Hold minst 1 meter avstand til andre voksne. Du kan ikke ha besøk.
 • Du skal ikke gå på skolen, på jobben, til barnehagen. Du skal ikke delta på aktiviteter utenfor hjemmet.
 • Du skal ikke reise i Norge.
 • Du skal ikke reise med offentlig transport.
 • Du skal ikke oppholde deg på steder der det er vanskelig å holde avstand.
 • Du bør få andre til å handle for deg, hvis det ikke er mulig kan du gjøre helt nødvendige ærender, men be helst om hjelp fra venner eller familie.
 • Du kan gå tur ute, men må holde minst 1 meter avstand til andre.
 • Hvis du blir syk i karantenetiden, skal du teste deg. Du kan være smittet av korona. Da må du isolere deg hjemme mens du venter på prøvesvaret.
  Les mer om isolasjon på helsenorge.no
 • Dine nærmeste som du bor sammen med til daglig skal være i karantene til du får svar på testen.
 • Hvis testen er positiv/påvist skal du fortsette å være i isolasjon. Du blir oppringt av kommunen som starter smittesporing. Dine nærmeste skal fortsette karantenen.
 • Hvis testen er negativ/ikke påvist fortsetter du karantenen i totalt 10 dager. Karantenen opphører for dine nærmeste som du bor sammen med til daglig.

Hva er en nærkontakt?

Du har vært nærkontakt hvis du har vært nærmere enn 2 meter fra en annen person i mer enn 15 minutter, eller hatt direkte fysisk kontakt med en smittet person. Dette defineres av kommunens smittesporings team.

Reisekarantene

Reisende fra land som har flere smittede enn 150 smittede per 100 000 må være på karantenehotell frem til negativt resultat på PCR-test tatt tidligst 3 døgn etter innreise. Resten av innreisekarantenen kan gjennomføres på egnet oppholdssted. Reisende fra land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia, skal i utgangspunktet være på karantenehotell i hele karanteneperioden frem til negativ test tidligst etter sju døgn. 

Ventekarantene eller avklaringskarantene

Husstandsmedlemmene til de som er i karantene oppfordres sterkt til å være i ventekarantene eller avklaringskarantene.

Dette betyr at husstandsmedlemmene til de som er definert som nærkontakter og skal i karantene, også er i karantene inntil nærkontakten har tatt sin første koronaprøve.

Hvis den første koronaprøven til nærkontakten er negativ, kan husstandsmedlemmer gå ut av karantenen.

Nærkontakten skal fortsette å være i karantene og kan komme ut av karantene hvis det tas en ny korona test på dag 8 og den er negativ (forkorting av karantene). Det kreves PCR test for å få forkortet karantene.

Reiser til og fra utlandet

Regjeringen anbefaler alle å unngå unødvendige reiser til utlandet.

Oppdatert informasjon om innreisekarantene finner du her.
Les mer om reisekarantene og råd og regler ved innreise til Norge

Testing, karantene, isolasjon og risikogrupper

På helsenorge.no og fhi.no finner du alltid oppdatert informasjon om disse temaene: