English version.

Hva er karantene?

Karantene betyr at personer som er friske ikke skal ha kontakt med andre. Karantenen varer i 10 dager.

Kommunen gir deg beskjed om at du skal være i karantene fordi:

 • du har vært i kontakt med en person som kan være smittet av korona (nærkontakt)
 • du kommer tilbake til Norge etter å ha oppholdt deg utenfor EØS og Schengen, inkludert mellomlanding, eller i et område med mye smitte i løpet av de siste 10 dagene (reisekarantene)

Alle i karantene bør i utgangspunktet testes to ganger i løpet av karantenen:

 • Test 1: Så raskt som mulig på vei inn i karantene
 • Test 2: Mer enn syv døgn etter de var utsatt for smitte (på vei ut av karantene)

Hvis du tester negativt på PCR-test tatt minst syv døgn etter du var utsatt for smitte, kan du komme ut av karantenen etter at prøvesvaret foreligger (forkorte karantenetid).

Les her for mer informasjon om hva som gjelder når du er i karantene.

Hva er en nærkontakt?

Du har vært nærkontakt hvis du har vært nærmere enn 2 meter fra en annen person i mer enn 15 minutter, eller hatt direkte fysisk kontakt med en smittet person. Dette defineres av kommunens smittesporingsteam.

Unntak fra smittekarantene

Unntak fra smittekarantene

Barn og unge under 18 år

For deg under 18 år, er det mulig å slippe smittekarantene, hvis noen i klassen din, på fritidsaktiviteten eller i vennegjengen er smittet, dersom du testes jevnlig. Du kan lese mer om unntaket her.

Gjennomgått korona

Har du gjennomgått covid-19 siste 12 månedene, bekreftet med koronatest tatt i Norge, trenger du verken være i karantene eller testes.

Vaksinert med én dose (3 – 15 uker siden)

Er du vaksinert med en dose og det har gått minst 3 uker siden, trenger du ikke være i karantene. Du kan gå på jobb som vanlig, men skal teste deg mellom dag tre og syv etter at du var utsatt for smitte. Du trenger ikke være hjemme i påvente av svar. Test bestilles i kommunen der du bor.

Fullvaksinerte

Er du fullvaksinert har du unntak fra karantene. Du kan gå på jobb som vanlig, men skal være oppmerksom på symptomer. Får du symptomer skal du holde deg hjemme og teste seg. Du bestiller da test i kommunen der du bor.

Alle som er unntatt karantene bes være oppmerksommer på, holde seg hjemme og bestille test om man får symptomer.

Reisekarantene

Reisekarantene

Alle som ankommer Norge fra røde land eller områder, skal som hovedregel i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Se regler om om reisekarantene her.

Regjeringen anbefaler alle å unngå unødvendige reiser til utlandet.

Oppdatert informasjon om innreisekarantene finner du her.

Karantenehotell

Karantenehotell

Henvendelser til karantenehotellet.

Hovedregelen er at personer som ankommer Norge fra land utenfor EØS/Schengen og fra områder/land i EØS/Schengen-området (inkludert Storbritannia) med høyt smittetrykk skal oppholde seg på karantenehotell i hele eller deler av karantenetida. Dette gjelder også personer som er bosatt i Norge. Det er imidlertid enkelte unntak, jf. Covid-19 forskriftens § 5.

For mer informasjon om regler om og unntak fra karantenehotell.


Se spørsmål og svar om karantenehotell og innreise til Norge på regjeringen.no

Generelle regler

 • Opphold deg på karantenehotellet.
 • Unngå nærkontakt med de andre som er i innreisekarantene på hotellet, med mindre du reiser og bor sammen med dem.
 • Ikke benytt kollektivtransport.
 • Unngå steder der det er vanskelig å holde avstand.
 • Bruk munnbind dersom du må bevege deg utenfor rommet.
 • Trenger du tolk kan du få hjelp av kommunens kontaktperson.
 • Det er ikke lov med besøk på hotellet.
 • Du er fri til å avbryte karantenen og returnere til utreisested. Ved fremvisning av gyldig flybillett vil representanter for kommunen bistå deg.

Testing, karantene, isolasjon og risikogrupper

På helsenorge.no og fhi.no finner du alltid oppdatert informasjon om disse temaene: