Kommuneoverlegen blir varslet om alle positive prøvesvar på telefonen. Det første som gjøres er at det blir tatt kontakt med den som har testet positivt. Sammen med den smittede vil man kartlegge perioden hvor den smittede var smittsom for andre. Denne perioden regnes fra 24 timer før man ble syk, og mens man har symptomer. Kunnskapen vi har så langt tyder på at man er mest smittsom tidlig i sykdomsforløpet og raskt blir mindre smittsom når symptomene er borte.

Den som har vært i nær kontakt med den smittede i perioden denne har vært smittsom defineres som nærkontakt. Alle nærkontakter vil bli kontaktet av kommuneoverlegen. De vil bli bedt om å holde seg hjemme i karantene i 14 dager fra de var i kontakt med den smittede.

  • Hvis den positive er en innbygger som bor hjemme, vil kommuneoverlegen ta direkte kontakt med innbyggeren og informere om prøvesvaret, og kartlegge nærkontakter. Nærkontaktene vil så bli kontaktet.
  • Hvis den positive enten bor eller har vært tilstede på kommunal institusjon, barnehage, skole eller liknende vil leder for dette stedet bli kontaktet for å kartlegge hvem som kan være nærkontakter her.
    • Kommuneoverlege gjør da konkrete vurderinger i samråd med leder av hvilke ansatte og eller beboere/elever/barn som kan ha vært utsatt for smitte.
    • Disse kontaktes så av kommuneoverlege.
    • Registrerte pårørende ved avdelingen(e) på institusjonene får informasjon.