Karantene (reisekarantene og ventekarantene)

Karantene betyr at personer som er friske ikke skal ha kontakt med andre. Karantenen varer i 10 dager.

Kommunen gir deg beskjed om at du skal være i karantene fordi:

 • du har vært i kontakt med en person som kan være smittet av korona (nærkontakt)
 • du kommer tilbake til Norge etter å ha oppholdt deg i et annet land, eller i et område med mye smitte i løpet av de siste 10 dagene (reisekarantene)

Når du er i karantene gjelder følgende:

 • Du kan være sammen med barn som du bor sammen med til daglig. Hold minst 1 meter avstand til andre voksne. Du kan ikke ha besøk.
 • Du skal ikke gå på skolen, på jobben, til barnehagen. Du skal ikke delta på aktiviteter utenfor hjemmet.
 • Du skal ikke reise i Norge.
 • Du skal ikke reise med offentlig transport.
 • Du skal ikke oppholde deg på steder der det er vanskelig å holde avstand.
 • Du bør få andre til å handle for deg, hvis det ikke er mulig kan du gjøre helt nødvendige ærender, men be helst om hjelp fra venner eller familie.
 • Du kan gå tur ute, men må holde minst 1 meter avstand til andre.
 • Hvis du blir syk i karantenetiden, skal du teste deg. Du kan være smittet av korona. Da må du isolere deg hjemme mens du venter på prøvesvaret.
  Les mer om isolasjon på helsenorge.no
 • Dine nærmeste som du bor sammen med til daglig skal være i karantene til du får svar på testen.
 • Hvis testen er positiv/påvist skal du fortsette å være i isolasjon. Du blir oppringt av kommunen som starter smittesporing. Dine nærmeste skal fortsette karantenen.
 • Hvis testen er negativ/ikke påvist fortsetter du karantenen i totalt 10 dager. Karantenen opphører for dine nærmeste som du bor sammen med til daglig.

Hva er en nærkontakt?

Du har vært nærkontakt hvis du har vært nærmere enn 2 meter fra en annen person i mer enn 15 minutter, eller hatt direkte fysisk kontakt med en smittet person. Dette defineres av kommunens smittesporings team.

Reisekarantene

Du skal være i reisekarantene i 10 døgn dersom du ankommer Norge fra et rødt land. Når du har karanteneplikt skal du fullføre karanteneperioden på 10 døgn selv om du tar test og den er negativ.

Du kan gå ut av reisekarantene:

• tidligst etter 7 dager dersom du har 2 negative koronatester etter ankomst til Norge
• Test 1: skal tas innen 3 dager etter ankomst
• Test 2: skal tas tidligst 7 dager etter ankomst

Ventekarantene eller avklaringskarantene

Husstandsmedlemmene til de som er i karantene oppfordres sterkt til å være i ventekarantene eller avklaringskarantene.

Dette betyr at husstandsmedlemmene til de som er definert som nærkontakter og skal i karantene, også er i karantene inntil nærkontakten har tatt sin første koronaprøve.

Hvis den første koronaprøven til nærkontakten er negativ, kan husstandsmedlemmer gå ut av karantenen.

Nærkontakten skal fortsette å være i karantene og kan komme ut av karantene hvis det tas en ny korona test på dag 8 og den er negativ (forkorting av karantene). Det kreves PCR test for å få forkortet karantene.

Karantenehotell

Alle som kommer til Norge har plikt til å være i karantene i 10 dager.

Hovedregelen er at karantenen skal gjennomføres på karantenehotell med mindre man eier egen bolig eller leier bolig i Norge.  I tillegg er det mulig for at folk som hverken eier eller leier bolig kan oppholde seg på egnet sted, dersom de enkelt kan dokumentere at karantenereglene kan følges. 

Det er ikke opp til den enkelte å booke hotell. 

Ved ankomst til Norge informerer politiet om plikten til å oppholde seg på karantenehotell og, i samarbeid med kommunene som har karantenehotell, orienterer de om hvilket hotell man skal reise til.

I vår region er kommunene Sarpsborg, Ullensaker og Oslo vertskommuner for karantenehotell.

Om man blir fraktet til karantenehotellet vil variere fra sted til sted. Noen kommuner organiserer transport, andre ikke. Man kan bruke offentlig transport fra flyplass, havn eller grenseovergang til hotellet. Smittevernreglene skal følges.

Se spørsmål og svar om karantenehotell og innreise til Norge på regjeringen.no

Hva koster karantenehotell?

Personer som er på hotellet må betale en egenandel for oppholdet og det er hotellene som tar betalt for egenandelene.

Egenandelen er fastsatt av regjeringen:

 • Egenandelen for arbeids- eller oppdragsgivere og privatpersoner over 18 år er 500 kr per døgn.
 • Barn under 10 år er unntatt fra kravet om egenandel når de bor på rom med foresatte.
 • Barn i alderen 10 til og med 18 år skal belastes med halv egenandel, det vil si 250 kr per døgn.

Resten av utgiftene vil bli dekket av kommunene som igjen får det dekket av staten.
Det vil være lagt opp måltider på hotellet på en smittevernsikker måte. Maten er inkludert i egenandelen.

Reiser til og fra utlandet

Regjeringen anbefaler alle å unngå unødvendige reiser til utlandet.

Oppdatert informasjon om innreisekarantene finner du her.
Les mer om reisekarantene og råd og regler ved innreise til Norge

Testing, karantene, isolasjon og risikogrupper

På helsenorge.no og fhi.no finner du alltid oppdatert informasjon om disse temaene: