Tallene oppdateres tre ganger i døgnet. Dagens tall vil alltid variere på grunn av kvalitetssikring og justering av innkomne positive prøvesvar.
Smittetrend og smittetrykk baseres på smittetallene de siste to ukene.

Tallene er på kommunenivå, da smitten endrer seg over tid i de ulike deler av kommunen. Uavhengig av smittetrykk er det de generelle reglene om avstand,  håndvask og andre tiltak, som hindrer smitten i å bre seg. 

Se hvor langt vi har kommet med vaksinering

Se antall innlagte pasienter på sykehus med Covid-19