Tallene oppdateres tre ganger i døgnet. Dagens tall vil alltid variere på grunn av kvalitetssikring og justering av innkomne positive prøvesvar.

Vi legger ikke ut informasjon om hvor enkeltpersoner som er smittet bor. Kommunen er ikke større enn at det vil kunne stride mot personvernet.