Nå kan du sette deg på reservelisten for vaksinering

Hver vaksinedag trenger vi flere som kan komme på kort varsel, for at vi skal få satt all vaksine den dagen. Kort varsel er alt fra 30 minutter til noen få timer, avhengig av hvor tidlig på dagen det avdekkes at vi får doser til overs.

Er du i gruppen som vaksineres, eller i påfølgende gruppe, har du mulighet for å få vaksine litt tidligere enn du ellers ville fått. Vi prioriterer hele tiden etter alder. Det betyr at hvis du er i senere grupper, får du muligheten når vi nærmer oss din gruppe.

Hvordan får du tilbud om å stå på reservelisten?

Vi sender med jevne mellomrom SMS til personer, som er i aktuell aldersgruppe, med tilbud om å stå på reservelisten. Takker du ja, vil du kunne få tilbud om vaksinering, når vi trenger å bruke reservelisten.

Da kan du få en telefon fra oss, hvor du må bekrefte at du kan komme innen den tiden vi ønsker. Om du er forhindret fra å komme, vil du fortsatt stå på ventelisten til du er vaksinert.

Hvordan melder du deg på?

Meld deg på reservelista for vaksinering

Registreringen skjer via Helsboka. Har du ikke digital tilgang, kan du ringe vaksinetelefonen 63 88 27 80, som hjelper deg med registreringen.

Står du ikke på ventelisten tar vi uansett kontakt med deg når det er din tur til å vaksineres! Les mer om koronavaksinering.