Bestilling av time for vaksine er midlertidig stoppet frem til vi har fått inn flere vaksinedoser.

Egenerklæringsskjema må leveres ved vaksinering. Det fås på bibliotekene, eller kan lastes ned via linken nedenfor. Du får det også når du kommer til vaksinering og etterhvert vil vi kunne tilby skjemaet elektronisk.

Egenerklæringsskjema som skal utfylles og tas med finner du her

Les mer om vaksinering på vår vaksinesider

All vaksine vi mottar fra Folkehelseinstituttet blir satt umiddelbart!

Vaksineringsinformasjon for uke 4

I uke 3 fikk vi 245 doser og 80 % av disse gikk til innbyggere over 85 år, 20% til prioritert helsepersonell. I uke 4 får vi 654 doser. 273 av disse er for dose 2 til institusjonsbeboere. Resten, 381, går til innbyggere over 85 år og 20% til prioritert helsepersonell. Vaksinene ankommer Lillestrøm på onsdager og alle doser setter torsdager og fredager.

Vaksineringsinformasjon for uke 3 

Vi har vaksinert 268 personer i uke 2.  Av disse er 96 beboere på institusjoner og 115 er innbyggere i gruppen 85+. 57 ansatte har fått vaksine på bakgrunn av at 20% av all vaksine, skal gå til helsepersonell etter en bestemt prioriteringI uke 3 vil vi få vaksine som gir oss mulighet til å vaksinere totalt 210 personer. Det er planlagt for å vaksinere 174 innbyggere og 36 ansatte.

Vaksineringsinformasjon uke 2 

På bakgrunn av mottatt vaksine regner vi med å vaksinere 265 innbyggere denne uken. Nå vaksineres den siste delen av beboere på institusjoner og samtidig er vi i gang med å vaksinere de over 85 år. 
20% av all vaksine skal gå til helsepersonell. Vi er også 
i gang med vaksinering av helsepersonell etter en bestemt prioriteringVi vil på fredag komme med informasjon om vaksinering i neste uke, når vi har fått melding om hvor mange vaksiner vi får i uke 3.