Vaksinering uke 30

Siste mulighet for å bestille dose 1 er uke 30, og time må bestilles snarest. Det er 1000 ledige timer i uke 30. Overskuddsvaksiner tilbys nå som dose 2 til ansatte med direkte barn-/elevkontakt i skoler og barnehager og som ikke har sin ordinære vaksinetime for dose 2 før uke 33 eller senere.

Minimumsintervallet mellom vaksinene må opprettholdes ellers så vil man ikke få koronasertifikat. Dersom det viser seg at Lillestrøm kommune fortsatt har for mange vaksiner så vil leveransene i uke 31, 32 og 33 bli avbestilt i henhold til retningslinjene fra Folkehelseinstituttet.

I august er det kun dose 2 som skal settes.

Hvem vaksineres nå?

Alle som har folkeregistrert adresse i Lillestrøm kommune skal nå skal ha fått tilbud om vaksinetime, så fremt telefonnummeret er registrert i kontakt- og reservasjonsregisteret. Dersom du har folkeregistrert adresse i Lillestrøm og enda ikke mottatt tilbud om time kan du selv bestille time.

Vi minner om at siste uke med massevaksinering av første dose er uke 30. Dersom du enda ikke har bestilt time for første dose oppfordrer vi til å bestille time via linken under, eller møte opp på drop-in.

Timebestilling

Bestill time

Dersom du har utfordringer med å bestille time på nett, eller ikke er digital bruker kan du ringe oss på 940 07 002 (hverdager kl. 09-16) eller sende epost til bookingstotte@lillestrom.kommune.no for bestilling av time.

Vaksinering tidligere uker

Vaksinering uke 27

I uke 27 skal det settes 6923 vaksinedoser. 6188 dose 1 og 735 dose 2.

Vaksinering uke 26

I uke 26 skal det settes 6895 vaksiner. 6353 til dose 1 og 567 til dose 2.

Vaksinering uke 25

I uke 25 skal vi sette cirka 6400 vaksiner. Cirka 460 av disse går til dose 2.

Vaksinering uke 24

I uke 24 har vi cirka 4600 doser. Cirka  3150 går til dose 1 og cirka 1450 går til dose 2. 

Vaksinering uke 23

I uke 23 har vi cirka 4500 doser. Cirka  2000 går til dose 2 og cirka 2500 går til dose 1. 

Vaksinering uke 22

I uke 22 har vi 4235 vaksiner. 1536 av disse er til dose 2. 2518 går til dose 1. Vaksineringen skjer denne uken på onsdag, torsdag og fredag. 

Vaksinering uke 21

I uke 21 skal det settes i underkant av 4500 vaksiner. Alle går til dose 2 og det er dessverre ingen vaksiner til dose 1 denne uken. Men i uke 22 har vi cirka 4500 vaksiner og cirka 3000 av disse er til dose 1.

Vaksinering uke 20

I uke 20 får vi 2850 vaksinedoser. Disse går i hovedsak til dose 2, mens risikogruppe 5-7 får ca. 250 doser. Vi har også sendt ut invitasjon til vaksinering til de født i 1957 og 1958. Vi har også en reserveliste med en andel av innbyggere fra 1959 årgangen.  
Folkehelseinstituttet har varslet at i uke 20 og 21, vil det bli sendt ut vaksiner som nesten bare går til dose 2. Fra uke 22 vil vi få leveranser som gjør at vi kan øke antallet førstedoser.

Vaksinering uke 19

I uke 19 skal det settes ca. 2800 vaksiner, hvor ca. 1200 er til dose 2. Vi fortsetter med vaksineringen av gruppe 5-7, etter hvert som pasienter blir meldt inn fra fastlegene. Det skal også vaksineres i omsorgsboliger og bemannede boliger.

Hvis du lurer på om du er i gruppe 5-7, må du kontakte din fastlege!

I uke 18 vaksinerte vi 3400. Ca. 1250 fikk dose 2 og resten gikk til første dose til innbyggere i risikogruppe 5-7. For å komme i kategorien risikopasient må kommunen ha mottatt melding fra fastlegen.

Fra og med 3. mai økte tidsintervallet mellom dose 1 og 2, til 12 uker for innbyggere under 65 år, som ikke har underliggende sykdommer. For gruppe 5-7 er tidsintervallet fortsatt 6 uker. Endringen har ikke tilbakevirkende kraft.

Vi begynte også Vaksinering av helsepersonell, dose 2, med en mRNA vaksinene, Moderna og PfizerBioNTech, som erstatning for Astrazeneca.

Vaksinering uke 18

I uke 18 har vi fått 2800 vaksiner og fortsetter å vaksinere risikopasienter gruppe 5-7.

For å komme i kategorien risikopasient må vi ha mottatt melding fra fastlegen din. Om vi ikke får tilstrekkelige med meldinger til å fordele alle vaksinene til gruppe 5-7, vil vi supplere med gruppe 8 og de eldste først. 1237 innbyggere skal få sin dose 2 denne uken.

Fra og med 3. mai økes tidsintervallet mellom dose 1 og 2 til 12 uker for innbyggere under 65 år, som ikke har underliggende sykdommer. Det betyr at for gruppe 5-7, er tidsintervallet fortsatt 6 uker. Endringen har ikke tilbakevirkende kraft.

I uke 17 ble 2970 innbyggere vaksinert, 917 fikk dose 2. Alle innbyggere over 65 år skal nå ha fått tilbud om vaksine. I uke 17 ble også mange i risikogruppe 5-7 vaksinert, de eldste aldersgruppene får tilbud først.

Vaksinering uke 17

I uke 17 vaksinerer vi onsdag, torsdag og fredag. Vi skal sette ca. 2900 vaksinedoser, hvor 950 er til dose nummer 2.

I uke 16 satte vi 1504 vaksinedoser. Vi er nesten ferdig med gruppe 4, som er gruppen innbyggere fra 65 til 74 år og de fra 18 til 64 år, som er i høyrisikogruppen. Vi sender ut sms til resten av innbyggerne født i 1956 før vi går over på gruppe 5 til 7, risikopasienter. For å komme i kategorien risikopasient må vi ha mottatt melding fra din fastlege. 

Vaksinering uke 16

I uke 16 skal vi vaksinere onsdag, torsdag og fredag. Vi har ca. 1600 vaksinedoser til rådighet.
Vi regner med å være ferdig med gruppe 4 i løpet av uke 16, eller i starten av uke 17.

I uke 15 gjennomførte vi hjemmevaksinering av 40 innbyggere. 25 beboere i omsorgsbolig ble også vaksinert og ca. 300 høyrisikopasienter fikk tildelt time. På vaksinesenteret ble 192 innbyggere vaksinert med PfizerBioNTech og 3169 fikk Moderna.

Vaksinering uke 15

I uke 15 får vi ca. 200 doser PfizerBioNTech som fordeles til legevakt, testsenter, institusjoner og innbyggere. I tillegg får vi en stor leveranse med Moderna, ca. 4000 doser. Av disse går 300 til høyrisikogruppen, 40 til hjemmevaksinering og 25 til beboere i omsorgsboliger. Resten går til innbyggere født i 1953 eller tidligere. 20% av dosene går til prioritert helsepersonell.

I uke 14 satte vi 2200 doser med doser PfizerBioNTech. Ca. 600 gikk til høyrisikogruppen og 1300 til andre innbyggere. Ca. 250 vaksiner gikk til helsepersonell. Vi hadde også 60 doser Moderna, hvor 50 ble gitt til helsepersonell og 10 til innbyggere.

Vaksinering uke 14

For uke 14 får vi 100 doser Moderna og ca. 2300 doser PfizerBioNTech. 600 doser går til høyrisikogruppen, 1300 til innbyggere født 1950 eller tidligere. Resten går til prioritert helsepersonell og noen få doser til å fullvaksinert beboere på sykehjem og omsorgsboliger.

I uke 13 fikk 800 innbyggere og 250 helsepersonell dose 1 og 100 innbyggere ble fullvaksinert (dose 2).

Vaksinering uke 13

Skjærtorsdag og langfredag vil vi vaksinere i underkant av 1200. 850 innbyggere og resten til prioritert helsepersonell. Innbyggere født i 1946 eller tidligere kan nå bestille seg time.

I uke 12 satte vi ca 1400 doser PfizerBioNTech og 10 Moderna.
1200 til eldre innbyggere og 150 til helsepersonell i vaksinesenteret på Norges Varemesse.
60 vaksinedoser gikk til helsepersonell på legevakt og KAD/Korttid/Institusjon.

Vaksinering uke 12

For uke 12 får vi 1350 vaksinedoser, PfizerBioNTech. 1150 går til innbyggere og 200 til prioritert helsepersonell.

I uke 11 mottok vi 700 vaksinedoser, PfizerBioNTech. 680 av disse vaksinene gikk til eldre. Prioritert helsepersonell fikk resten og 40 vaksinedoser Moderna.

Vaksinering uke 11

For uke 11 har vi mottatt 700 vaksinedoser med PfizerBioNTech. 50 av disse går til dose 2 på institusjoner, legevakt og resten til innbyggere over 85 år. Det mangler å vaksinere ca. 200 i denne gruppen. 1500 over 85 år er nå fullvaksinert. Når alle over 85 år har fått sin første vaksine starter vi tildeling av timer til de som er 84 år i år.

I uke 10 ble i underkant av 1500 innbyggere og ansatte fullvaksinert. 260 doser PfizerBioNTech ble satt som dose 2 på beboere i omsorgsboliger og institusjoner, samt ansatte på sykehjem.

200 innbyggere og 100 ansatte fikk sin dose 2 av denne vaksinetypen på vaksinesenteret. I tillegg fikk 900 innbyggere dose 2 med Moderna og er også fullvaksinerte. 115 innbyggere fikk dose 1 Pfizer.

129 av prioritert helsepersonell fikk vaksinen AstraZeneca. Vaksinering med denne vaksinetypen ble stoppet kl. 11 torsdag 9.3 i påvente av avgjørelse fra FHI.

Vaksinering uke 10

Vi har vi fått 650 doser PfizerBioNTech, 1000 Moderna og 700 doser Astra Zeneca. 90% av PfizerBioNTech går til dose 2, alle Moderna-vaksinene går også til dose 2. AstraZeneca vaksinene er øremerket helsepersonell, både ansatte i Lillestrøm kommune og helsepersonell med sin arbeidsplass i Lillestrøm kommune.

I uke 9 mottok vi 100 doser PfizerBioNTech, 60 % gikk til dose 1 for innbyggere og pasienter på institusjon, og noen fastleger. 40 i samme grupper ble fullvaksinert (dose 2). I tillegg mottok Lillestrøm kommune 400 doser Astra Zeneca til prioritert helsepersonell. De gikk til tannleger, ansatte på Aleris, ansatte i institusjoner, private og kommunale omsorgsboliger, samt boliger og ambulerende tjenester.

Vaksinering uke 9

Vi har vi fått 100 doser PfizerBioNTech. 15 går til å fullvaksinere (dose 2) og resterende går til innbyggere, noen få på institusjoner og 25 av dem til ansatte over 65 år. I tillegg har vi 600 doser AstraZeneca til prioritert helsepersonell. De går til tannleger, radiografer, ansatte i institusjoner, private og kommunale omsorgsboliger, samt boliger og ambulerende tjenester.

I uke 8 fikk 752 innbyggere dose 2 med PfizerBioNTehc vaksinen og 196 ansatte fikk dose 2. I tillegg vaksinerte vi 500 helsepersonell med AstraZeneca i henhold til prioritert liste fra FHI.

Vaksinering uke 8

Lillestrøm kommune har ikke fått noen nye vaksinedoser til innbyggerne i uke 8. Det vil si at ingen innbyggere får dose 1.
Men vi skal sette 757 dose 2 vaksiner på innbyggere, og 196 dose 2 på ansatte. I tillegg skal vi motta 700 doser AstraZeneca til helsepersonell.

I uke 7 ble det satt litt over 1000 vaksinedoser. 387 nye ble fullvaksinert med dose 2 i uke 7.
23 beboere på institusjon og 290 innbyggere på 85 år og eldre fikk dose 2 og er fullvaksinerte. Det samme er 74 ansatte.462 fikk dose 1: 30 på korttidsplass og 6 på langtidsplass i institusjon, 64 i omsorgsboliger på 75 år og eldre og 123 innbyggere på 85 år og eldre. Resten av dosene fikk prioritert helsepersonell. Det ble en høy andel ansatte som fikk dose 1 i uke 7, ettersom ansatte kun fikk 6% av dosene forrige uke.
I tillegg fikk vi 200 doser AstraZeneca som etter FHI retningslinje foreløpig kun skal gis til helsepersonell. Dosene ble fordelt mellom fastlegene og ansatte i institusjonstjenesten.

Vaksinering uke 7

I uke 7 har vi 870 doser PfizerBioNTech og ca halvparten brukes til dose 2. Vi starter med å ringe tilbake og gi time til de på 85 år eller eldre som har lagt igjen navn og telefonnummer. Forøvrig vil alle i denne aldersgruppen bli kontaktet.
Vi får også 200 doser AstraZeneca og her kommer det nærmere informasjon fra Folkehelseinstituttet om hvordan disse første dosene med AstraZeneca-vaksine skal benyttes i kommunene.
Norges varemesse er vårt vaksinesenter fra 18. februar. 

Vaksinering uke 6

I uke 6 har vi vaksinert 1000 med Moderna, hovedsakelig innbyggere fra 75 år og oppover. Litt over 200 har fått dose 2 med PfizerBioNTech. 162 av disse er innbyggere over 85 år, 45 til ansatte og noen få er gitt til institusjonsbeboere

Vaksinering uke 5

I uke 5 mottar vi 1189 vaksinedoser (BioNTech og Pfizer, Comirnaty), 276 av disse går til dose 2. Det er fortsatt gruppen på 85 år eller eldre som vaksineres, samtidig som det åpnes for gruppen 75 til 84 år. De som vaksineres denne uken får Pfizer vaksinen og de som begynner i neste uke får vaksinen Moderna.
I uke 4 fikk vi 654 vaksinedoser (BioNTech og Pfizer, Comirnaty). 213 av disse ble benyttet til dose 2 for institusjonsbeboere. Dose 1 ble gitt til 294 hjemmeboende innbyggere over 85 år og 15 på institusjon. 20% av vaksinene ble gitt til prioritert helsepersonell. Vaksinene ankommer Lillestrøm på onsdager og alle doser setter torsdager og fredager.

Vaksinering uke 4

I uke 3 fikk vi 245 doser og 80 % av disse gikk til innbyggere over 85 år, 20% til prioritert helsepersonell. I uke 4 får vi 654 doser. 273 av disse er for dose 2 til institusjonsbeboere. Resten, 381, går til innbyggere over 85 år og 20% til prioritert helsepersonell. Vaksinene ankommer Lillestrøm på onsdager og alle doser setter torsdager og fredager.

Vaksinering uke 3 

Vi har vaksinert 268 personer i uke 2.  Av disse er 96 beboere på institusjoner og 115 er innbyggere i gruppen 85+. 57 ansatte har fått vaksine på bakgrunn av at 20% av all vaksine, skal gå til helsepersonell etter en bestemt prioriteringI uke 3 vil vi få vaksine som gir oss mulighet til å vaksinere totalt 210 personer. Det er planlagt for å vaksinere 174 innbyggere og 36 ansatte.

Vaksinering uke 2 

På bakgrunn av mottatt vaksine regner vi med å vaksinere 265 innbyggere denne uken. Nå vaksineres den siste delen av beboere på institusjoner og samtidig er vi i gang med å vaksinere de over 85 år. 
20% av all vaksine skal gå til helsepersonell. Vi er også 
i gang med vaksinering av helsepersonell etter en bestemt prioriteringVi vil på fredag komme med informasjon om vaksinering i neste uke, når vi har fått melding om hvor mange vaksiner vi får i uke 3.

Vaksinestatus for Lillestrøm

Statistikken viser antall vaksinerte personer mot covid-19 i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Andelen vaksinert helsepersonell fremkommer her høyere enn de 20 % som til nå har vært andelen til helsepersonell. Det er fordi vi har en stor andel helsepersonell som jobber i helseforetak i andre kommuner og har fått sin vaksine der, men regnes med i tallene her. Fra slutten av mai er prosenten endret til 10%. Tallene oppdateres på ukedager.

Les mer om vaksinering på våre vaksinesider

Informasjon og scenarier fra Folkehelseinstituttet