Alle arrangører skal følge de til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale retningslinjer for smittevern.

Hva er et arrangement?

Med arrangementer menes i forskriften følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.
Les Covid-19-forskriftens definisjon

Private sammenkomster

 • Sosial kontakt bør begrenses, og dersom man møtes oppfordres det til å møtes utendørs.
 • Du skal ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.
 • Barn i barnehage og barneskole kan ha besøk fra egen kohort selv om dette blir flere enn fem gjester.
 • For private sammenkomster på offentlig sted kan dere være inntil ti personer innendørs og 20 utendørs.

Fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år

 • For barn og unge under 20 år er det nå åpnet opp for fritidsaktiviteter.
 • Det kan ikke arrangeres konkurranser, stevner, cuper med mer.

For voksne

 • Det er ikke tillatt å gjennomføre organisert fritids-, idretts- eller kulturaktivitet hverken innendørs eller utendørs.
 • Det kan ikke arrangeres konkurranser, stevner, cuper med mer.

Arrangementer 

De fleste arrangementer bør utsettes eller avlyses.
De fleste virksomheter og steder som kan gjennomføre arrangementer er i tillegg stengt.
For de som ikke er stengt, og heller ikke har mulighet til å utsette eller avlyse arrangementet gjelder følgende begrensninger:

 • Maks ti personer på innendørs arrangement, likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner.

Se hva som gjelder for barn og breddeidretten
Se hva som kreves av arrangør på helsedirektoratet.no 

Kan det gjøres andre unntak?

Svaret er nei. Det gjøres ikke unntak fra disse bestemmelsene. Gode og mange smitteverntiltak, at man har planlagt lenge, at barna har sett fram til arrangementet osv. er ikke grunnlag for å gjøre unntak.

Hva betyr dette for deg som arrangør?

Hvis du planlegger et arrangement, er det opp til deg som ansvarlig arrangør å avgjøre hvordan smittevernkravene til gjennomføring skal overholdes. Det er også opp til deg å avgjøre om det er forsvarlig å avholde arrangementet. Derfor er det viktig at du setter deg inn i gjeldende råd for smittevern.

Hos nasjonale helsemyndigheter finner du oppdaterte smittevernråd:

De ulike bransjeorganisasjoner vil også kunne bidra med relevant informasjon.

For større arrangementer kan det være aktuelt å kontakte lokale helsemyndigheter for spørsmål om gjennomføringen er smittevernfaglig forsvarlig. I Lillestrøm kommune kan smittevernfaglige spørsmål rettes til kommuneoverlegen

Smittevernveiledere