Det er rødt nivå i barnehager og skoler i Lillestrøm kommune. Det er bestemt at tiltakene skal opprettholdes til fredag 23. april. Det vil bli gjort en ny vurdering av tiltaksnivå onsdag 20. april.

Råd og informasjon til barnehager, skoler og SFO 

Alle oppfordres til å følge helsemyndighetenes smittevernråd om å holde seg hjemme dersom man er syk, holde avstand og vaske hendene godt.

Hvis noen i familien har symptomer på korona, kan dere ta kontakt for en test:

Hvilke smitteverntiltak skal skoler følge?

Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå beskriver hvilke smitteverntiltak skolene skal følge. Modellen er laget for å unngå at vi igjen må stenge barnehager og skoler. 
Les om trafikklysmodellen på fhi.no

Forebygging av smitte i barnehager

Forebygging av smitte på skoler

Når må skoler og barnehager stenge ved smitteutbrudd?

Det er kommunen som avgjør om en skole eller barnehage skal stenge. Generelt gjelder:

  • Det skal være høy terskel for å stenge barnehager og skoler.
  • Hvis barn, elever eller ansatte blir smittet av koronaviruset, må de som har vært i nærkontakt med personen, i karantene.
  • Det er kommunehelsetjenesten som avgjør hvem som må i karantene, men skolen og barnehagen må bidra med oversikt over nærkontakter.
  • Kommunen bør unngå å stenge barnehager og skoler som et generelt forebyggende tiltak.

Betaling når barnehage og SFO er på rødt nivå

Betaling for barnehage og SFO på rødt nivå

Hva betyr rødt nivå for foreldrebetalingen i SFO og barnehage?

Redusert åpningstid

Rødt nivå kan medføre redusert åpningstid eller stenging både i de kommunale SFOene og barnehagene. Dersom dette besluttes, får man informasjon direkte fra skolen/SFO eller barnehagen.

SFO

Når man pga. smittesituasjonen og pandemien må begrense åpningstiden i SFO, vil dette føre til reduksjon av foreldrebetaling dersom åpningstiden reduseres med mer enn 2,5 timer per dag. Dette er bestemt i vedtektene for SFO § 17. Dersom SFO må stenge skal man ikke betale for dagene det holdes stengt. Foreldrebetalingen vil da bli redusert og faktura vil bli justert så snart som praktisk mulig.

Barnehage

Når man pga. smittesituasjonen og pandemien må begrense åpningstiden i barnehage, vil dette føre til reduksjon av foreldrebetaling dersom åpningstiden er mindre enn syv timer per dag. Dette er bestemt i vedtektene for barnehage § 19. Dersom barnehagen må stenge skal man ikke betale for dagene det holdes stengt. Foreldrebetalingen vil da bli redusert og faktura vil bli justert så snart som praktisk mulig.

Matservering opphører i barnehage og SFO

Rødt nivå innebærer også at matservering opphører. Foreldrebetalingen vil da bli redusert og faktura vil bli justert så snart som praktisk mulig.

Plass i privat barnehage eller SFO?

Spørsmål om hvilke konsekvenser rødt nivå har for betaling for plass i privat barnehage eller privat SFO må rettes til disse enhetene direkte.

Skoleskyss under koronapandemien

Elever som er avhengig av skoleskyss, må få den skoleskyssen de trenger for å komme seg til og fra skolen.

Elever som skal til og fra skolen skal prioriteres framfor andre reisende, og reisende oppfordres til å ta hensyn til dette.

Fravær under koronapandemien

Under koronapandemien gjelder egne regler for fravær i skolen.

Lenker til eksterne nettsteder med utfyllende informasjon

Fellesinformasjon

Informasjon til barnehager, skoler og skolefritidsordning fra Folkehelseinstituttet (FHI)

Informasjon på flere språk om hjemmekarantene og isolasjon -fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Barnehager

Veileder fra Utdanningsdirektoratet (udir) om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet - Når kan barn, foresatte og ansatte møte i barnehagen?

Informasjon om koronasituasjonen for barnehager, fra Utdanningsdirektoratet (udir)

Koronainformasjon til foreldre om barnehagehverdagen på norsk og på flere språk fra Utdanningsdirektoratet

Skole og SFO

Hvilke smitteverntiltak skal skoler følge?

Veileder fra Utdanningsdirektoratet (udir) om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn

Veileder fra Helsedirektoratet om smittevern for ungdomsskole og videregående skole

Informasjon om koronasituasjonen for skoler fra Utdanningsdirektoratet.

Koronainformasjon til foreldre om skolehverdagen - på norsk og på flere språk, fra Utdanningsdirektoratet

Elev i Lillestrømskolen - Hvordan logge på eller laste ned Office 365 hjemmefra

Er du elev i Lillestrømskolen kan du logge på Office 365 og Teams fra hvilken som helst pc/mac hjemmefra. - Hvordan logge på eller laste ned Office 365 hjemmefra