Alle i gult etter pinse

 • Fra 25. mai (tirsdag etter pinse) vil alle skoler og SFO'er driftes på gult nivå. Det gule nivået er imidlertid så strengt at SFO allikevel dessverre må begrense sin åpningstid til å være 8-16 frem til og med 2. juli. På den måten kan SFO opprettholde et strengt smittevernsnivå med små kohorter, på samme måte som i skolen.
 • Åpningstid på SFO blir 8-16 frem til og med 2. juli.
 • Fra og med 25. mai vil det  faktureres som normalt for SFO.
 • Barnehagene er allerede på gult nivå med normal åpningstid, 7-17.

Lillestrøm kulturskole

Kulturskolen åpner opp igjen for fysisk undervisning (normal undervisning) fra tirsdag 25. 5. Dette gjelder for alle elever med unntak av elever som går på et gruppetilbud i SFO tid.

Elever som går på et gruppetilbud i SFO tiden vil få nærmere beskjed i løpet av uke 21.

Lillestrøm voksenopplæring

Lillestrøm voksenopplæring fortsetter på rødt nivå.

Råd og informasjon til barnehager, skoler og SFO 

Alle oppfordres til å følge helsemyndighetenes smittevernråd om å holde seg hjemme dersom man er syk, holde avstand og vaske hendene godt.

Hvis noen i familien har symptomer på korona, kan dere ta kontakt for en test:

Forebygging av smitte 

Hvilke smitteverntiltak skal skoler følge?

Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå beskriver hvilke smitteverntiltak skolene skal følge. Modellen er laget for å unngå at vi igjen må stenge barnehager og skoler. 
Les om trafikklysmodellen på fhi.no

Når må skoler og barnehager stenge ved smitteutbrudd?

Det er kommunen som avgjør om en skole eller barnehage skal stenge. Generelt gjelder:

 • Det skal være høy terskel for å stenge barnehager og skoler.
 • Hvis barn, elever eller ansatte blir smittet av koronaviruset, må de som har vært i nærkontakt med personen, i karantene.
 • Det er kommunehelsetjenesten som avgjør hvem som må i karantene, men skolen og barnehagen må bidra med oversikt over nærkontakter.
 • Kommunen bør unngå å stenge barnehager og skoler som et generelt forebyggende tiltak.

Betaling når barnehage og SFO er på rødt nivå

Betaling for barnehage og SFO på rødt nivå

Hva betyr rødt nivå for foreldrebetalingen i SFO og barnehage?

Redusert åpningstid

Rødt nivå kan medføre redusert åpningstid eller stenging både i de kommunale SFOene og barnehagene. Dersom dette besluttes, får man informasjon direkte fra skolen/SFO eller barnehagen.

Informasjon om foreldrebetaling på rødt nivå

 SFO og barnehagene i Lillestrøm kommune har vært på rødt nivå fra 11. mars og deler av våren, noe som deler av denne tiden har medført redusert åpningstid. I henhold til vedtektene for SFO § 17 vil det føre til reduksjon i foreldrebetaling dersom åpningstiden reduseres med mer enn 2,5 timer per dag. I henhold til vedtektene for barnehage § 19 vil det føre til reduksjon i foreldrebetaling dersom åpningstiden er mindre enn syv timer per dag. Rødt nivå innebærer også at matservering opphører.

Justeringer som følge av rødt nivå på faktura for mai

På faktura for mai er det gjort følgende korrigeringer:

 • Fra 22. mars og til 18. april var åpningstiden i barnehage mindre enn syv timer per dag, mens åpningstiden i SFO har vært redusert med mer enn 2,5 timer per dag fra 22. mars og ut april. Dette er det gjort fratrekk for slik at det kun er betalt for den tiden barnehagen/SFO har vært åpen.
 • Barnehage og SFO var stengt mandag til onsdag i påskeuka. Disse dagene er det gjort fratrekk for.
 • Matservering opphørte i både barnehage og SFO fra 11. mars og ut hele april. Det er lagt inn fratrekk for kost i perioden 11. mars og ut måneden. I tillegg er kost tatt bort for hele april.
 • Enkelte avdelinger i barnehager og enkelte SFO har i tillegg vært stengt i kortere perioder på grunn av smittesituasjonen. Det er gjort fratrekk for de dagene det har vært stengt.

Hvis det besluttes at barnehager og SFO fortsatt må driftes på rødt nivå i mai, vil dette bli justert på senere faktura.

Spørsmål om hvilke konsekvenser rødt nivå har for betaling for plass i privat barnehage eller privat SFO må rettes til disse enhetene direkte.

Justeringer som følge av redusert åpningstid på faktura for juni

Barnehagene

Barnehagene har fra 18. april hatt en åpningstid som ikke gir grunnlag for reduksjon i foreldrebetaling. Det har også vært matservering fra mai måned. Kost har derfor blitt fakturert som vanlig fra juni.

Enkelte avdelinger i barnehager har  vært stengt i kortere perioder på grunn av smittesituasjonen. Det er gjort fratrekk for de dagene det har vært stengt.

SFO

SFO har hatt redusert åpningstid frem til 25. mai. På faktura for juni er det derfor gjort fratrekk for dette, slik at det kun er betalt for den tiden SFO har vært åpen. I SFO har det ikke vært matservering i mai, og det er gjort fratrekk for dette i juni. Det betales derfor ikke for kost i juni.

Regler om reduksjon i betaling -SFO

Når man pga. smittesituasjonen og pandemien må begrense åpningstiden i SFO, vil dette føre til reduksjon av foreldrebetaling dersom åpningstiden reduseres med mer enn 2,5 timer per dag. Dette er bestemt i vedtektene for SFO § 17. Dersom SFO må stenge skal man ikke betale for dagene det holdes stengt. Foreldrebetalingen vil da bli redusert og faktura vil bli justert så snart som praktisk mulig.

Regler om reduksjon i betaling - Barnehage

Når man pga. smittesituasjonen og pandemien må begrense åpningstiden i barnehage, vil dette føre til reduksjon av foreldrebetaling dersom åpningstiden er mindre enn syv timer per dag. Dette er bestemt i vedtektene for barnehage § 19. Dersom barnehagen må stenge skal man ikke betale for dagene det holdes stengt. Foreldrebetalingen vil da bli redusert og faktura vil bli justert så snart som praktisk mulig.

Matservering opphører i barnehage og SFO

Rødt nivå innebærer også at matservering opphører. Foreldrebetalingen vil da bli redusert og faktura vil bli justert så snart som praktisk mulig.

Plass i privat barnehage eller SFO?

Spørsmål om hvilke konsekvenser rødt nivå har for betaling for plass i privat barnehage eller privat SFO må rettes til disse enhetene direkte.

Skoleskyss under koronapandemien

Elever som er avhengig av skoleskyss, må få den skoleskyssen de trenger for å komme seg til og fra skolen.

Elever som skal til og fra skolen skal prioriteres framfor andre reisende, og reisende oppfordres til å ta hensyn til dette.

Fravær under koronapandemien

Under koronapandemien gjelder egne regler for fravær i skolen.

Lenker til eksterne nettsteder med utfyllende informasjon

Fellesinformasjon

Barnehager

Skole og SFO

Elev i Lillestrømskolen - Hvordan logge på eller laste ned Office 365 hjemmefra

Er du elev i Lillestrømskolen kan du logge på Office 365 og Teams fra hvilken som helst pc/mac hjemmefra. - Hvordan logge på eller laste ned Office 365 hjemmefra