Oppdatering 20. januar

  • Det åpnes opp for aktiviteter for barn og unge og ungdomsskolene går tilbake til gult nivå.
  • Skjenkeforbudet opprettholdes.

Endringene gjelder fra 20. januar. Les hele saken

Råd og informasjon til barnehager, skoler og SFO 

Alle oppfordres til å følge helsemyndighetenes smittevernråd om å holde seg hjemme dersom man er syk, holde avstand og vaske hendene godt.

Hvis noen i familien har symptomer på korona, kan dere ta kontakt for en test:

Hvilke smitteverntiltak skal skoler følge?

Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå beskriver hvilke smitteverntiltak skolene skal følge. Modellen er laget for å unngå at vi igjen må stenge barnehager og skoler. 
Les om trafikklysmodellen på fhi.no

Forebygging av smitte i barnehager

Forebygging av smitte på skoler

Når må skoler og barnehager stenge ved smitteutbrudd?

Det er kommunen som avgjør om en skole eller barnehage skal stenge. Generelt gjelder:

  • Det skal være høy terskel for å stenge barnehager og skoler.
  • Hvis barn, elever eller ansatte blir smittet av koronaviruset, må de som har vært i nærkontakt med personen, i karantene.
  • Det er kommunehelsetjenesten som avgjør hvem som må i karantene, men skolen og barnehagen må bidra med oversikt over nærkontakter.
  • Kommunen bør unngå å stenge barnehager og skoler som et generelt forebyggende tiltak.

Skoleskyss under koronapandemien

Elever som er avhengig av skoleskyss, må få den skoleskyssen de trenger for å komme seg til og fra skolen.

Elever som skal til og fra skolen skal prioriteres framfor andre reisende, og reisende oppfordres til å ta hensyn til dette.

Fravær under koronapandemien

Under koronapandemien gjelder egne regler for fravær i skolen.

Lenker til eksterne nettsteder med utfyllende informasjon

Fellesinformasjon

Informasjon til barnehager, skoler og skolefritidsordning fra Folkehelseinstituttet (FHI)

Informasjon på flere språk om hjemmekarantene og isolasjon -fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Barnehager

Veileder fra Utdanningsdirektoratet (udir) om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet - Når kan barn, foresatte og ansatte møte i barnehagen?

Informasjon om koronasituasjonen for barnehager, fra Utdanningsdirektoratet (udir)

Koronainformasjon til foreldre om barnehagehverdagen på norsk og på flere språk fra Utdanningsdirektoratet

Skole og SFO

Hvilke smitteverntiltak skal skoler følge?

Veileder fra Utdanningsdirektoratet (udir) om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn

Veileder fra Helsedirektoratet om smittevern for ungdomsskole og videregående skole

Informasjon om koronasituasjonen for skoler fra Utdanningsdirektoratet.

Koronainformasjon til foreldre om skolehverdagen - på norsk og på flere språk, fra Utdanningsdirektoratet

Elev i Lillestrømskolen - Hvordan logge på eller laste ned Office 365 hjemmefra

Er du elev i Lillestrømskolen kan du logge på Office 365 og Teams fra hvilken som helst pc/mac hjemmefra. - Hvordan logge på eller laste ned Office 365 hjemmefra