Trening og kamper

 • Barn og unge under 20 år må følge den nasjonale veilederen for sin aktivitet, men kan ellers trene som normalt både inne og ute.
 • Regelen om strengt nødvendige reiser gjelder idretten også. Trenere innen barneidrett har ikke forbud mot å reise ut av egen kommune for å trene barn og unge, men lagene kan vurdere følgende:
  • er det mulig å bruke trenere som ikke behøver å reise ut av egen kommune? Dette vil bidra til å redusere mobilitet og risiko for smittespredning mellom kommuner.
  • er det mulig å bruke trenere som kan komme til trening uten bruk av kollektivtrafikk? Bruk av kollektivt gir mer risiko for smittespredning enn bruk av gange, sykkel eller egen bil.
 • For voksne fra og med 20 år og eldre er det ikke tillatt å gjennomføre organisert trening hverken innendørs eller utendørs.
 • Det kan ikke arrangeres kamper, cuper, stevner og lignende.

Treningsparker

Treningsparkene i Lillestrøm er åpne.

 • Ved bruk av parkene anbefales to meters avstand mellom de som trener, for å unngå dråpesmitte.
 • Bruk hansker når du trener.
 • Alle apparatene rengjøres med desinfiserende middel to til fire ganger daglig, også i helgene.

Idrettsanlegg og svømmehaller

 • Innendørs idrettsanlegg, svømmebasseng og svømmehaller kan kun holde åpent for organisert fritidsaktivitet for barn og unge under 20 år og undervisning i skole.
 • Utendørs anlegg skal benyttes i henhold til gjeldende regler og anbefalinger om treninger for den enkelte aktivitet og alder.

Instruks for benyttelse av garderober i idrettsanlegg

Garderobene ved idrettsanleggene våre er i bruk. Det er fortsatt ikke tillatt å dusje eller å benytte dusjrom.

Tiltak:

 1. Hender skal vaskes ved ankomst enten med håndsprit eller med såpe og vann i springen.
 2. Alle har ansvar for at eget utstyr holdes adskilt fra andres i garderobe og under trening og alt utstyr skal tas med hjem etter trening.
 3. En skal møte i garderoben ferdig skiftet.
 4. Alle som oppholder seg i garderoben skal holde minimum 1 meters avstand.
 5. Det er ikke tillatt å dusje eller å benytte dusjrom.
 6. Ved sykdomsfølelse eller milde forkjølelses symptomer skal en ikke møte på trening.
 7. Minimum 2 meters avstand bør bestrebes dersom en skal sitte på tribunen i mer enn 15 minutter.
 8. Klubben/leietager er ansvarlig for registrering av alle som er tilstedte med navn og telefonnummer.
  Dette skal klubben/leietager ta vare på i ti dager. Etter dette skal det makuleres.

Ansvar:

 • Klubben/leietager har det overordnede ansvaret for at rutiner blir fulgt.
 • I tillegg har hovedtrener/lagledelse ansvar for at garderober, hånd berøringsflater og utstyr blir forsvarlig rengjort før og etter trening.
 • Klubben/leietageren er ansvarlig for innkjøp av nødvendig renholds middel/utstyr som skal benyttes. 

Instruks for benyttelse av garderober i svømmeanlegg

Garderober og dusjer kan benyttes der man kan holde minimum en meter avstand.

Tiltak:

 1. Hender skal vaskes ved ankomst enten med desinfiserings eller med såpe og vann i springen.
 2. Alle har ansvar for at eget utstyr holdes adskilt fra andres i garderobe.
 3. Man skal dusje før og etter aktivitet.
 4. Alle som oppholder seg i garderober og dusjer skal holde minimum 1 meters avstand.
 5. Ved sykdomsfølelse eller milde forkjølelses symptomer skal en ikke møte på trening.
 6. Minimum to meters avstand bør bestrebes dersom en skal sitte i garderober eller på tribunen i mer enn 15 minutter.
 7. Klubben/leietager er ansvarlig for registrering av alle som er tilstedte med navn og telefonnummer.
  Dette skal klubben/leietager arkivere i ti dager og skal makuleres etter dette.

Ansvar:

 • Klubben/leietager har det overordnede ansvaret for at rutiner blir fulgt. I tillegg har hovedtrener/lagledelse ansvar for at garderober og dusjer, hånd berøringsflater og utstyr blir forsvarlig rengjort før og etter hver treningsgruppe.
 • Klubben/leietageren er ansvarlig for innkjøp av nødvendig desinfiserings middel/utstyr som skal benyttes.

I denne forbindelse vil Lillestrøm kommune foreta hyppige befaringer og registrere aktivitet.
Ved brudd på denne instruks kan man bli fratatt muligheten for aktivitet i de kommunale svømmebasseng og svømmehaller.

Lenker