Det blir ingen endringer i koronatiltakene i Lillestrøm kommune. Dagens restriksjoner, tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå), videreføres fram til og med søndag den 25. april.
Les om tiltakene på regjeringen.no

Anbefaling til arbeidsgivere og arbeidstakere i Lillestrøm kommune

Jobbe hjemmefra

 • For tiden gjelder det påbud om hjemmekontor i Lillestrøm kommune. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.
 • Hvis du bor i én kommune og jobber i en annen, skal du forholde deg til regler rundt jobb og arbeidssted i den kommunen du jobber i.
 • Kravet om hjemmekontor gjelder selv om du kjører alene til og fra jobben

Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at de ansatte har fått beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten. Hvis beskjeden om å jobbe hjemmefra er publisert på intranettet på arbeidsplassen eller tilsvarende, regnes dette som slik dokumentasjon.

Møter, konferanser og faglige sammenkomster

 • Det er pålagt å jobbe hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Det betyr at også møter, konferanser og lignende må avholdes digitalt.
 • Møter som er en del av ordinær drift kan gjennomføres fysisk dersom det ikke er mulig å gjennomføre de digitalt.

Ofte stilte spørsmål 

Ofte stilte spørsmål om jobb og hjemmekontor

Er møter og seminarer som arrangeres på jobben regnet som arrangementer?

 • Seminarer, samlinger og kick offs regnes som arrangementer, og er ikke lov.
 • Møter som avholdes som en del av den normale virksomheten på en arbeidsplass er lov, men det er påbud om å jobbe hjemmefra så langt det er praktisk mulig og det må derfor alltid vurderes om møtet kan avholdes digitalt.

Er det lov å spise i kantine eller spiserom?

 • Dette bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. Siden målet er å skape så få nærkontakter som mulig, bør man for eksempel vurdere å la kantina selge mat, men at folk ikke sitter der og spiser. Å hente kaffe på automaten er greit, men at sittegruppa rundt kaffeautomaten er full av folk, er ikke greit osv. 
Vi er en liten bedrift på under fem ansatte. Alle sitter på hvert sitt kontor. Må vi likevel ha hjemmekontor?
 • I nasjonal forskrift er det påbud om hjemmekontor. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.
 • Det spiller ingen rolle hvor mange som jobber på en arbeidsplass. For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser.

Arbeidsoppgavene kan fint løses hjemmefra. Kan arbeidsgiveren da pålegge meg å være på kontoret?

 • I nasjonal forskrift er det påbud om hjemmekontor. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Hvem gjør vurderingen av om jobben kan gjøres hjemmefra eller ikke – arbeidstaker eller arbeidsgiver?

 • Arbeidsgiver har plikt til å vurdere. Det som skal vurderes er den praktiske muligheten den enkelte medarbeider har til å gjøre jobben hjemmefra. Vurderingen bør i praksis gjøres av leder i samråd med medarbeider. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at medarbeiderne har fått beskjed om hvordan hjemmekontor skal kunne gjennomføres i bedriften.
  I vurderingen av hva som er "praktisk mulig" er det ikke relevant å legge vekt på at hjemmekontor oppleves som upraktisk, eller gjør at arbeidshverdagen ikke blir optimal. Hjemmekontor vil for mange - både arbeidstakere og arbeidsgivere - være en ulempe, men dette er ulemper som arbeidsgivere i Lillestrøm kommune dessverre må leve med slik situasjonen er nå. Det er hva som er praktisk mulig som må vurderes.

Hva kan man gjøre hvis man er uenig med arbeidsgiver i om jobben bør gjøres på kontoret eller ikke?

 • Man må sette seg inn i det covid-19-forrskriften sier om hjemmekontor. Hvis man som medarbeider oppfatter at forholdene på arbeidsplassen ikke er i henhold til smittevernreglene, eller man føler at arbeidssituasjonen er ubekvem, må man diskutere saken med leder. Hvis man ikke når fram på denne måten kan man i siste instans kontakte Arbeidstilsynet.

Hvordan håndheves påbudet om hjemmekontor?

 • Det håndheves ved at alle bidrar i dugnaden og innser alvoret. Brudd på forskriften kan også politianmeldes, i siste instans. I første omgang er det Arbeidstilsynet som er rett instans.

Gjelder reglene om hjemmekontor for alle, eller kun de som reiser kollektivt til og fra jobb?

 • Målet med hjemmekontor er at man skal begrense antall nærkontakter.
  I nasjonal forskrift står det at arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Dette betyr at alle arbeidsgivere har plikt til å vurdere hjemmekontor for alle sine medarbeidere. Man kan ikke ha en praksis der alle ansatte som ikke benytter kollektivtransport kan komme på jobb. Det er et selvstendig poeng at så få som mulig er fysisk tilstede.
  Noen virksomheter driver tjenester som åpenbart ikke kan ytes ved hjelp av hjemmekontor (stell av pasienter, produksjon av trykksaker osv.) Men de fleste virksomheter har også folk som kan gjøre jobbene sine hjemmefra, og det gjelder også virksomheter som behandler pasienter eller produserer ved hjelp av store maskiner.

Kan arbeidsgiver pålegge en arbeidstaker ikke å reise kollektivt til og fra jobb?

 • Nei.

Kan man ha hjemmekontor sammen med kolleger, og hvilke smittevernregler gjelder i så fall da?

 • Da faller hensikten med hjemmekontor bort. Hensikten med hjemmekontoret er at folk ikke skal samles. Om man samles på jobb eller et annet sted spiller ingen rolle, det er ansamlingen av folk vi skal unngå.

Transport og reiseråd

Kollektivtransport

Ved bruk av kollektivtransport er det påbudt å bruke munnbind, når det ikke er mulig å holde én meters avstand til medreisende. Påbudet gjelder også innendørs på stasjonsområder.
Les forskriften på Lovdata

Taxi

Ved bruk av taxi er det påbudt å bruke munnbind både for passasjerene, og for sjåføren, når det er passasjerer i taxien.
Passasjerer skal ta på munnbindet før de setter seg inn i taxien, og skal ikke ta det av før reisen er avsluttet og de har gått ut av taxien.
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge

Karanteneregler og råd for smittevern ved reise blir oppdatert fortløpende. Spesielt før en utenlandsreise er det viktig at du både setter deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge. Ta høyde for at anbefalinger om reise kan bli endret raskt.
Se oppdaterte reiseråd og regler på fhi.no