Det blir ingen endringer i koronatiltakene i Lillestrøm kommune. Dagens restriksjoner, tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå), videreføres fram til og med søndag den 25. april.
Les om tiltakene på regjeringen.no

Myndighetenes råd endrer seg - følg med på norske nyheter! Kommunene kan ha lokale råd om munnbind. Sett deg inn i reglene om bruk av munnbind som gjelder for kommunen du oppholder deg

Påbud om bruk av munnbind

Det er påbud om munnbind i butikker dersom du ikke klarer å overholde minst en meters avstand til andre. Er du helt alene i butikken trenger du ikke å bruke munnbind.

Er det vanskelig å vurdere om du har mer eller mindre enn en meters avstand til andre, så er du så tett på andre at du bør bruke munnbind.

Å holde avstand er et viktigere og bedre smittevernstiltak enn bruk av munnbind. Bruk av munnbind erstatter ikke behovet for å holde avstand til andre, men tiltaket benyttes i sammenhenger der kravet om avstand er vanskelig å overholde.

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand skal både publikum og ansatte/betjening bruke munnbind

 • i butikker
 • i fellesarealene på kjøpesentre
 • på serveringssteder
 • på serveringssteder med skjenkebevilling
 • i tros- og livssynshus
 • i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter, for eksempel på kino, i idrettshaller (når disse er åpne for publikum)

Merk at du ikke trenger munnbind dersom det kun er snakk om kortvarige passeringer. 

 • Det skal brukes munnbind på kollektivtransport. Påbudet gjelder også på holdeplasser, plattform og innendørs på stasjonsområder.
 • I taxi, uavhengig om det kan holdes én meters avstand eller ikke. Munnbindet skal tas på før ombordstigning, og ikke tas av før man er ute av bilen. 

idretten

Det er ikke en plikt til å bruke munnbind når man utøver selve den sportslige/treningsaktiviteten, men det anbefales at trenere/ledere benytter munnbind.

Serveringssteder

Det plikt til bruk av munnbind innendørs på serveringssteder. Dette gjelder både ansatte og besøkende.

For deg som besøkende

 • Kravet om munnbind gjelder ikke når du sitter på plassen din.
 • For deg som besøker serveringsstedene gjelder kravet om munnbind så fram du ikke kan holde én meters avstand til andre besøkende enn husstandsmedlemmer. Dette gjelder ikke ved korte passeringer til andre.
 • Hvis de besøkende står i kø utenfor serveringssteder, når de ankommer serveringsstedet, besøker toalett og når de forlater stedet er det krav om munnbind hvis du ser at én-metersregelen står i fare for å brytes.
 • Du har en selvstendig plikt til å bruke munnbind, og serveringsstedet skal ha rutiner for å følge opp at besøkende etterlever dette.

For de ansatte

 • De ansatte skal til enhver tid bruke munnbind når de befinner seg i områder hvor gjestene har tilgang.
 • I tillegg til selve skjenkelokalet, omfatter dette også inngangspartiet, korridorer, gjestetoalett med mer.
 • Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke avlukkede områder hvor bare personalet har adgang, som kjøkken, bak bardisken og pauserom med mer.
 • Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke utendørs servering.

Hvem trenger ikke bruke munnbind?

Plikt om munnbind gjelder ikke ansatte på steder hvor det er andre smitteverntiltak for de ansatte, som skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for:

 • barn under 12 år
 • skoleelever og studenter, når de er på skolen
 • de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende
 • de som utøver en idrettsaktivitet, hverken på trening eller kamp, selv om man ikke kan holde en meters avstand

Anbefaling

Anbefaling om bruk av munnbind i kommunale tjenester

Munnbind benyttes først og fremst for å redusere risikoen for at en ansatt skal smitte en bruker/pasient.

Å holde avstand er et mer effektivt tiltak enn bruk av munnbind for å redusere risiko for smitte. Derfor er det viktig at man alltid forsøker å holde avstand i de situasjonene man kan -og at munnbind benyttes som et tilleggstiltak i de situasjonene hvor avstand ikke er mulig.

Ofte stilte spørsmål om munnbind

Er munnbind påbudt på jobb?

 • Når det ikke er mulig å holde en meters avstand skal både publikum og ansatte/betjening bruke munnbind
 • Det er arbeidsgiver / lokal ledelse som har plikt til å påse at smittevernreglene overholdes
 • Én til én virksomheter skal i tillegg vurdere begrensing av behandlingstilbud som omfatter nær ansikt til ansikt kontakt

Hvem kan håndheve påbudet om munnbind?

 • Den som opplever brudd på smittevernreglene på en arbeidsplass, må først henvende seg til lokal ledelse. Om dette ikke hjelper kan Arbeidstilsynet eller – i siste instans – politiet være et sted å henvende seg.
 • Kommunen har ikke anledning til å håndheve brudd på smittevernreglene

Slik bruker du munnbind

Slik tar du på deg munnbind

 • Utfør først håndhygiene
 • Ta på munnbindet med den lyse siden mot ansiktet
 • Fest munnbindet med strikkene rundt ørene, eller rundt hodet dersom munnbindet har knytebånd
 • Klem nesebøylen ned på hver side av neseryggen og dra munnbindet godt ned under haken
 • Bruker du briller, festes disse oppå munnbindet
 • Berør munnbindet minst mulig under bruk

Etter bruk

 • Ta av munnbindet, berør fortrinnsvis kun strikkene/knytebåndene
 • Kast munnbindet som vanlig avfall (tøymunnbind oppbevares i pose til det vaskes)
 • Utfør håndhygiene

Papir- og tøymunnbind

Papirmunnbind

Papirmunnbind (medisinske munnbind) er for engangsbruk. Dersom munnbindene har en hvit og en blå side, så skal den blå siden vende ut. Papirmunnbind skal oppbevares i en lukket plastpose når du bærer dem med deg, for eksempel i vesken eller i lommen.

Husk å vaske eller desinfisere hendene både før du tar på munnbindet og etter du har tatt av munnbindet. Papirmunnbind skal kastes i en søppelbøtte etter bruk.

Tøymunnbind

Skal du bruke tøymunnbind, må du passe på merkingen av dette. Norske helsemyndigheter anbefaler munnbind som er merket med CWA 17553. Grunnen til dette er filtreringsevnen i munnbindet. Filtreringsevne betyr at stoffet munnbindet er laget av skal begrense antall virus som kan trenge igjennom munnbindet når du puster.

Når tøymunnbindet tas av etter bruk, må det oppbevares i en plastpose med lukking. Tøymunnbind må vaskes på minst 60 grader mellom hver gang du bruker det. Det kan derfor være lurt å kjøpe inn eller sy 2-3 stykker. Pass på filtreringsevnen i stoffet dersom du skal sy munnbindene selv.

Vær oppmerksom på følgende: Hvis du velger å sy et munnbind som skal være sikkert i bruk, må du vite hvordan.

Gode råd finner du i den europeiske veilederen.

Les mer om riktig munnbindbruk hos FHI

Se video fra Vestre Viken

Illustrasjoner fra FHI

Slik skal du bruke munnbind

Slik bruker du ikke munnbind