Oppdatering 25. januar

Regjeringen innfører strenge tiltak også i Lillestrøm

På bakgrunn av det, vil vi i løpet av dagen oppdatere våre regler og forskrift. 

Påbud om bruk av munnbind

Det er påbud om munnbind i butikker dersom du ikke klarer å overholde minst en meters avstand til andre. Er du helt alene i butikken trenger du ikke å bruke munnbind.

Er det vanskelig å vurdere om du har mer eller mindre enn en meters avstand til andre, så er du så tett på andre at du bør bruke munnbind.

Å holde avstand er et viktigere og bedre smittevernstiltak enn bruk av munnbind. Bruk av munnbind erstatter ikke behovet for å holde avstand til andre, men tiltaket benyttes i sammenhenger der kravet om avstand er vanskelig å overholde.

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand skal både publikum og ansatte/betjening bruke munnbind

 • i butikker
 • i fellesarealene på kjøpesentre
 • på serveringssteder
 • på serveringssteder med skjenkebevilling
 • i tros- og livssynshus
 • i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter, for eksempel på kino, i idrettshaller (når disse er åpne for publikum)

Merk at du ikke trenger munnbind dersom det kun er snakk om kortvarige passeringer. 

 • Det skal brukes munnbind på kollektivtransport. Påbudet gjelder også innendørs på stasjonsområder. Les forskriften på Lovdata
 • i taxi, uavhengig om det kan holdes én meters avstand eller ikke

For idretten

Det er ikke en plikt til å bruke munnbind når man utøver selve den sportslige/treningsaktiviteten, men det anbefales at trenere/ledere benytter munnbind.

Spesielt for skjenkesteder

De ansatte skal til enhver tid bruke munnbind når de befinner seg i områder hvor gjestene har tilgang. I tillegg til selve skjenkelokalet, omfatter dette også inngangspartiet, korridorer, gjestetoalett mv. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke avlukkede områder hvor bare personalet har adgang, som kjøkken, bak bardisken og pauserom mv.å steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende.

Hvem trenger ikke bruke munnbind?

Plikt om munnbind gjelder ikke ansatte på steder hvor det er andre smitteverntiltak for de ansatte, som skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for:

 • barn under 12 år
 • skoleelever og studenter, når de er på skolen
 • de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende
 • de som utøver en idrettsaktivitet, hverken på trening eller kamp, selv om man ikke kan holde en meters avstand

Anbefaling

Anbefaling om bruk av munnbind i kommunale tjenester

Da smittetrykket i Lillestrøm kommune er høyt og stigende, ble det 12. oktober anbefalt at:

 • ansatte benytter munnbind i situasjoner der de ikke kan opprettholde en meters avstand til brukere/pasienter med moderat til høy risiko for alvorlig forløp med korona.
 • ansatte gjør individuelle vurderinger av behovet for munnbind i situasjoner der man ikke kan holde en meters avstand til brukere/pasienter med lett økt risiko for alvorlig forløp.

Munnbind benyttes først og fremst for å redusere risikoen for at en ansatt skal smitte en bruker/pasient.

Å holde avstand er et mer effektivt tiltak enn bruk av munnbind for å redusere risiko for smitte. Derfor er det viktig at man alltid forsøker å holde avstand i de situasjonene man kan -og at munnbind benyttes som et tilleggstiltak i de situasjonene hvor avstand ikke er mulig.

Ofte stilte spørsmål om munnbind

Er munnbind påbudt på jobb?

 • Når det ikke er mulig å holde en meters avstand skal både publikum og ansatte/betjening bruke munnbind.
 • Det er arbeidsgiver / lokal ledelse som har plikt til å påse at smittevernreglene overholdes. 

Hvem kan håndheve påbudet om munnbind?

 • Den som opplever brudd på smittevernreglene på en arbeidsplass, må først henvende seg til lokal ledelse. Om dette ikke hjelper kan Arbeidstilsynet eller – i siste instans – politiet være et sted å henvende seg.
 • Kommunen har ikke anledning til å håndheve brudd på smittevernreglene

Slik bruker du munnbind

Slik tar du på deg munnbind

 • Utfør først håndhygiene.
 • Ta på munnbindet med den lyse siden mot ansiktet.
 • Fest munnbindet med strikkene rundt ørene, eller rundt hodet dersom munnbindet har knytebånd.
 • Klem nesebøylen ned på hver side av neseryggen og dra munnbindet godt ned under haken.
 • Bruker du briller, festes disse oppå munnbindet.
 • Berør munnbindet minst mulig under bruk.

Etter bruk

 • Ta av munnbindet, berør fortrinnsvis kun strikkene/knytebåndene.
 • Kast munnbindet som vanlig avfall (tøymunnbind oppbevares i pose til det vaskes).
 • Utfør håndhygiene.

Les mer om riktig munnbindbruk hos FHI

Se video fra Vestre Viken

Illustrasjoner fra FHI

Slik bruker du munnbind

Slik bruker du ikke munnbind