Tiltak ved institusjoner

Risikogruppen for koronasmitte

De fleste som smittes av SARS-CoV-2 (koronaviruset), får lette symptomer og blir helt friske. Noen grupper har økt risiko for alvorlig sykdomsforløp, men selv de fleste i risikogruppene får milde symptomer.

Les mer på fhi.no

Hva gjør du dersom du blir syk?

  • Dersom du får symptomer som feber, hoste, kortpustethet, og nedsatt allmenntilstand, ta kontakt med fastlege eller legevakt på telefon 116 117.
  • Ved alvorlige symptomer, ring 113.
  • Hold kontakt med de nærmeste, så du kan be om hjelp hvis du blir syk. Hvis du er syk og ikke har nære kontakter, kan det lages avtale om oppfølging med den lokale helsetjenesten.

Har du spørsmål om korona?

Lillestrøm kommune har opprettet telefonlinje for spørsmål om korona. Nummeret er 94 00 70 02.


Du kan også besøke nettsidene til Folkehelseinstituttets på www.fhi.no. Ring 815 55 015 dersom du ikke finner svar på Folkehelseinstituttets sider.

Trenger du hjelp av frivillige?

Her kan du melde inn behov til frivilligsentralene dersom du er i karantene eller i en risikogruppe.