Dette gjelder gjelder fra og med fredag 28. august og inntil ny instruks blir kunngjort.

Dusjing i garderobene tilknyttet svømmeanlegg

Tiltak:

 1. Hender skal vaskes ved ankomst enten med desinfiserings eller med såpe og vann i springen.
 2. Alle har ansvar for at eget utstyr holdes adskilt fra andres i garderobe.
 3. Man skal dusje før og etter aktivitet.
 4. Alle som oppholder seg i garderober og dusjer skal holde minimum 1 meters avstand.
 5. Ved sykdomsfølelse eller milde forkjølelses symptomer skal en ikke møte på trening.
 6. Minimum 2 meters avstand bør bestrebes dersom en skal sitte i garderober eller på tribunen i mer enn 15 minutter.
 7. Klubben/leietager er ansvarlig for registrering av alle som er tilstedte med navn og telefonnummer.
  Dette skal klubben/leietager arkivere i 10 dager og skal makuleres etter dette.

Ansvar:

 • Klubben/leietager har det overordnede ansvaret for at rutiner blir fulgt. I tillegg har hovedtrener/lagledelse ansvar for at garderober og dusjer, hånd berøringsflater og utstyr blir forsvarlig rengjort før og etter hver treningsgruppe.
 • Klubben/leietageren er ansvarlig for innkjøp av nødvendig desinfiserings middel/utstyr som skal benyttes.

I denne forbindelse vil Lillestrøm Kommune foreta hyppige befaringer og registrere aktivitet.
Ved brudd på denne instruks kan man bli fratatt muligheten for aktivitet i de kommunale svømmebasseng og svømmehaller.