Koronainnstramming fra 11. mars

Koronareglene og anbefalingene i Lillestrøm kommune er ytterligere innskjerpet, og innskrenker barns og unges muligheter til fritidsaktiviteter samt generelt samvær innbyggerne imellom. Blomsterbutikkene får imidlertid lov å åpne.

Formannskapet vedtok kommunedirektørens forslag om å stenge ned innendørsaktiviteter for barn og ungdom.

I tillegg vedtok formannskapet anbefalingen om å unngå private sammenkomster og besøk i private hjem, og frarådningen om å krysse kommunegrenser for å trene eller liknende.

For å følge nabokommunene, og for å unngå kryssing av kommunegrenser, vedtok formannskapet at blomsterbutikkene kan gjenåpne.

Forskriften gjelder fra 24:00 natt til 11. mars, og vil bli vurdert på nytt senest fredag før påske.

Her finner du gjeldende regler og anbefalinger i Lillestrøm kommune.