Strengere forskrift i Viken fylke

En nasjonal koronaforskrift er innført for et samlet Viken. Samtidig opprettholdes rødt nivå i skoler og barnehager til 16. april.

Tiltakene som nå innføres gjøres med utgangspunkt i covid-19-forskriftens kapittel 5A og varer til 11. april. De største endringene for oss er at bibliotekene (her har vi imidlertid en take-away-løsning), blomsterbutikker og treningssentre stenger. 

Les om tiltakene på regjeringen.no

Vi har samtidig bestemt oss for å forlenge rødt nivå i skoler og barnehager til fredag 16. april. Det blir gjort en ny vurdering av tiltaket onsdag 14. april. Få mer informasjon om smitteverntiltak i grunnskolene og barnehagene.

Årsaken er et økt smittetrykk og et mer smittsomt virus. Tiltakene er nødvendige for å beholde kontrollen og for ikke å belaste sykehus og helsetjenester mer enn nødvendig.

Hensynet til barn og unge ivaretas imidlertid, slik at de fremdeles kan drive uteaktiviteter i grupper av maks ti personer, med en avstand på to meter.

Få oversikt over tiltakene som gjelder for Lillestrøm kommune.