Tilskuddsordning til bedrifter i Lillestrøm kommune

Ønsker din bedrift å ta i mot en lærling? Nå kan dere få støtte for å komme i gang.

Stortinget vedtok 23. februar 2021 å bevilge midler til kommunene for å kompensere lokale bedrifter som er hardt rammet av smitteverntiltak. Lillestrøm kommune har fått tildelt kr 24 905 999. Søknadsfristen på hovedpotten løp ut 16. mars.

Av midlene vedtok formannskapet å sette av to millioner til en satsing på lærlinger. Koronarestriksjonene rammer hardt, også ungdommen. Vi vil med disse midlene stimulere til at flere bedrifter tar imot lærling. Alle bedrifter i Lillestrøm kommune som i dag ikke har lærling, men ønsker å bli lærebedrift, kan søke.

Last ned søknadsskjema
Søknadsskjema fylles ut og sendes inn til postmottak@lillestrom.no
Søknadsfrist er 21. april.

Kontakt

Har du spørsmål om søknaden eller saksbehandlingen? Kontakt:
Siri Bjørnstad, næringsrådgiver
siri.bjornstad@lillestrom.kommune.no
Maria Hermansdatter Hoff, næringssjef mariahermansdatter.hoff@lillestrom.kommune.no