Hovedregel

Denne informasjonen gjelder som forebyggende tiltak for å hindre spredning av COVID-19-viruset i kommunale kultur- og idrettslokaler.

All bruk av kultur- og idrettslokaler skal skje i tråd med gjeldende statlige smittevernregler.

Som hovedregel betyr det:

 • Holde avstand.
 • Hyppig håndvask eller vask med håndsprit, dersom håndvask ikke er mulig.
 • Ikke oppsøke kultur- og idrettslokaler dersom du føler deg syk.

Begrenset antall tilskuere

Antallsbegrensningen gjelder fra og med fredag 30. oktober. I lokaler og områder hvor man ikke klarer å opprettholde 1 meter mellom den enkelte tilskuer skal man benytte munnbind.

 • Innendørs arrangementer og aktiviteter - maksimum 20 tilskuere uten fast seteplassering og maksimum 200 tilskuere med nummererte faste seteplasseringer.
 • Utendørs arrangementer og aktiviteter - maksimum 200 tilskuere.

Retningslinjer for trening og aktiviteter i innendørs idrettsanlegg

Alle som benytter kommunale innendørs idrettsanlegg til trening og aktivitet forplikter seg til å følge kommunens tiltaksliste. Lillestrøm kommune vil foreta hyppige befaringer og registrere aktivitet. Ved brudd på tiltakene kan man bli fratatt muligheten til aktivitet i idrettsanleggene.

Forebyggende tiltak som må overholdes ved benyttelse av innendørs idrettsanlegg:

 • Ansvarlig leder for aktiviteten står ansvarlig for at man følger sin aktivitets-/treningsveileder i henhold til helsemyndighetene, Norges Idrettsforbund og det enkelte særforbund sine anbefalinger og informerer og følger opp sine grupper.
 • I all aktivitet skal de som er over 19 år holde en avstand på minimum 1 meter mellom hver deltager.
 • Man skal vaske hendene før og etter aktivitet i såpe og vann eller benytte hånddesinfeksjonsmiddel.
 • Ansvarlig leder må til hver tid vurdere totalsituasjonen for sitt ansvarsområde; å ta vare på hverandre og dugnad for felles helse er det viktigste aspektet.

Benyttelse av garderober i idrettsanlegg

Det er nå mulig å ta i bruk garderober ved våre idrettsanlegg. Det er fortsatt ikke tillatt å dusje eller å benytte dusjrom. Dette gjelder fra og med mandag 24. august.

Se instruks for benyttelse av garderober i idrettsanlegg

Benyttelse av garderober i svømmeanlegg

Det er nå åpnet for dusjing i garderobene tilknyttet svømmeanlegg. Dette gjelder gjelder fra og med fredag 28. august.

Se instruks for svømmebasseng og svømmehaller

Retningslinjer for aktiviteter i skolebygg og kulturlokaler

 • Leietaker plikter å overholde nasjonale og lokale smittevernregler.
 • Aktiviteten skal ha en ansvarlig leder over 18 år. Vedkommende er ansvarlig for at man følger relevante smittevernveiledere for sin aktivitet.
 • Leder er ansvarlig for at alle flater og håndtak blir vasket før og etter bruk. Leietaker tar selv med nødvendig utstyr for vasking og desinfisering.
 • Hold minst 1 meter avstand til andre. Ved opphold over en time anbefales 2 meter avstand.
 • Alt utstyr som skal benyttes skal medbringes og desinfiseres før og etter bruk.
 • Bruk hånddesinfeksjon før og etter at man har deltatt på aktivitet. Antibac skal være tilgjengelig og må medbringes.
 • Garderober er ikke tilgjengelig.
 • Drikkevann må medbringes.

Smittevern for musikkøvelser

Lillestrøm kommune følger veilederen fra Norsk musikkråd: