Tiltak ved institusjoner

Til deg som er i risikogruppen for koronasmitte

Basert på opplysninger fra utbruddet i Kina, ser det ut til at følgende grupper har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 (koronavirus):

  • Eldre personer (over 65 år)
  • Personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon)
  • Personer som røyker har mulig også en høyere risiko for alvorlig forløp av koronavirus-sykdommen

Hva gjør du dersom du blir syk?

Dersom du får symptomer som feber, hoste, kortpustethet, og nedsatt allmenntilstand, ta kontakt med egen lege eller legevakt på telefon 116 117.

Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Hold kontakt med de nærmeste, så du kan be om hjelp hvis du blir syk. Hvis du er syk og ikke har nære kontakter, kan det lages avtale om oppfølging med den lokale helsetjenesten.

Har du spørsmål?

Lillestrøm kommune har opprettet telefonlinje for spørsmål om korona. Nummeret er 66 93 20 40.

Du kan også besøke nettsidene til Folkehelseinstituttets på www.fhi.no. Ring 815 55 015 dersom du ikke finner svar på Folkehelseinstituttets sider.

Trenger du hjelp av frivillige?

Her kan du melde inn behov til frivilligsentralene dersom du er i karantene eller i en risikogruppe.