Hør mer om:

  • Fordelene ved bruk av skogfond
  • Hva skogfond kan brukes til?
  • Trender og utvikling
  • Hvorfor ungskogpleie?
  • Hvordan be om refusjon og søke tilskudd elektronisk?

Skogselskapet, Statsforvalteren og kommunen kommer - kommer du?

Påmeldingsfrist: 1. mars 2021

Deltakerlenke sendes deg på e-post dagen før. 

Arrangør: Skogselskapet i Oslo og Akershus og Lillestrøm kommune