Vi låner område fra FK Sørum Mølle i en kort periode. Det er ikke lov å levere plast før torsdag 29. oktober. Plast skal heller ikke leveres etter søndag 1. november

Hva kan leveres?

Det eneste som kan leveres er:

 • PP-storsekker fra såkorn og gjødsel. Samle sekkene sammen i én sekk, slik at de ikke blåser bort.
 • Rundballeplast – ikke nett eller hyssing/tau. Ikke gjem det inni plasten for dette må vi selv sortere ut. Plasten skal være så ren som mulig. Ikke få med jord og andre rester.
  • NB! rundballeplast må sorteres etter farge!
 • Plantevernkanner- rengjort og uten kork
 • Syrekanner- rengjort uten kork
 • Ad-blue kanner- kun tomme 10 liter kanner uten kork
 • Oljekanner- kun tomme kanner med kork

Vi tar ikke imot:

 • Nett (ikke enkeltvis eller samlet i sekk)
 • Hyssing/selvbindergarn/tau,
 • Hardplast av alle slag (vannkanner, trau, bøtter mv.)
 • Presenninger,
 • Klar vanlig plast, fuktsperre, mv.,
 • De løse korkene til kannene som er levert,
 • Kanner med spillolje,
 • Plantevernkanner med rester/gamle plantevernmidler,
 • Husholdningsavfall mv. (plast fra annet enn landbruksproduksjon)

Kort om ordningen

Det er tidligere blitt levert mye materiell/søppel som vi ikke får levert videre. Dette må vi selv håndtere og betale for. Dette tar mye tid og ressurser og vi må dessverre bli strengere siden de som henter plasten ikke vil hente når ordningen blir misbrukt.

Området vil derfor bli filmet/overvåket i år. Blir det levert ting som ikke skal leveres vil Sørum Bondelag skrive ut gebyr for forsøpling. Gebyret (400- 1500 kr) vil være avhengig av graden av overtredelsen.
Sørum Bondelag vil i tillegg til gebyr kreve at de ansvarlige selv rydder opp, eventuelt dekker kostnader for opprydning. Avfall kan også returneres til overtreders eiendom for egen regning.

Beklager at vi må være strenge, men vi ønsker å opprettholde ordningen da det er et godt miljøtiltak.

Håper alle forholder seg til dette slik at vi kan beholde denne ordningen og vi i Sørum Bondelag ønsker dere en riktig god plastinnsamling.